DL-metionín

Názov:
DL-metionín

Latinský názov:
DL-metionín