Náši odborníci

Dr. Csaba Podlupszki

Gastroenterológ

Volám sa Dr. Csaba Podlupszki, študoval som na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium som v roku 1997 úspešne ukončil promóciami. V snahe doplniť si znalosti som v roku 2000 úspešne získal I. kvalifikačnú atestáciu v odbore interná medicína a neskôr v roku 2004 aj II. kvalifikačnú atestáciu v odbore gastroenterológia. Odvtedy pracujem v gastroenterologickej ambulancii ako odborný lekár.

Chcel by som upozorniť svojich milých čitateľov, že všetky ich otázky považujem za dôležité, ale žiaľ, moje zdroje sú kvôli lekárskym povinnostiam obmedzené. Poprosím Vás, aby ste posielali len otázky súvisiace s gastroenterológiou, nakoľko z vyššie uvedených dôvodov môžem odpovedať len na tieto. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie!
S pozdravom Dr. Csaba Podlupszki

Dr. Sára Tóthová

interná lekárka

Volám sa Dr. Sára Tóthová (interná lekárka), v roku 2016 som ukončila štúdium na Fakulte všeobecného lekárstva Univerzity v Debrecíne s vyznamenaním. Mojím detským snom bolo stať sa lekárom, a tak odvtedy pracujem v odbore s nadšením.

Dr. Baláž Dezsényi

infektológ, špecialista na tropické choroby

Volám sa Dr. Baláž Dezsényi (infektológ, špecialista na tropické choroby), v roku 2007 som ukončil všeobecnú lekársku fakultu Univerzity Semmelweis, mám špecializáciu v odbore infektológia a tropická medicína, mojím špeciálnym odborom je parazitológia, moja dizertačná práca je nová infekcia pásomnicou v EU, ktorá postihuje pečeň, alveolárnu som písal o charakteristike echinokokózy. Mojím cieľom je efektívna diagnostika a cielená liečba pacientov trpiacich parazitárnymi infekciami.