Liečivé rastliny s antiparazitárnym účinkom II.

Liečivé rastliny s antiparazitárnym účinkom II.

Liečivé rastliny s antiparazitárnym účinkom a ich využitie je čoraz častejšie.

V súčasnosti, v dôsledku vývoja hygienických noriem a prijateľných podmienok verejného zdravia, sa infekcie ľudskými črevnými červami vo všeobecnosti považujú za relatívne zriedkavé. Dnes sú však infekcie spôsobené niektorými červami, ako napríklad mrľa detská, stále bežné. A hoci zriedka vedú k vážnejšiemu ochoreniu, sú spojené s nepríjemnými a často opakujúcimi sa pretrvávajúcimi ťažkosťami.

Dnes už máme k dispozícii účinné antihelmintiká – lieky proti parazitom, a v prípade ich výskytu ich dostať na predpis takmer v každej lekárni. Rovnako, ako v prípade všetkých účinných liekov, aj antihelmintiká môžu mať miernejšie, alebo závažnejšie vedľajšie účinky. Tie sa pri zvyčajne nevyhnutnom a predpísanom krátkodobom užívaní v nízkych dávkach nevyskytujú. Môžu sa však vyskytnúť klinické situácie, napr. infekcia mrľou detskou u tehotných žien v prvom trimestri, v ktorom sa ich použitie neodporúča. Z vyššie uvedených dôvodov by som rád priniesol prehľad o tých bylinkách, ktoré môžu byť v takýchto prípadoch prospešné. O ktoré liečivé rastliny s antiparazitárnym účinkom ide teda?

Chcel by som zdôrazniť, že bylinky s účinkami proti cudzopasníkom, resp. výťažky a prípravky z nich pripravené nenahrádzajú, ale iba dopĺňajú lekárom nariadenú liečbu. V prípade užívania liečivých rastlín nemôžeme vo všetkých prípadoch očakávať úplné uzdravenie, no v každom prípade sa môžeme spoliehať na ich priaznivé účinky. Pokiaľ máme podozrenie na parazitárnu infekciu, čo najskôr vyhľadajte lekára. Nechajte si zdokumentovať mikrobiologickú diagnózu v kvalifikovanom laboratóriu (nie u „biorezonátorových“ šarlatánov !!!) a infektológ nariadi ďalšie kroky! 

Viac užitočných informácií o antihelmintických zložkách v kapsulách Parasic si môžete prečítať nižšie.

Cesnak

Podľa vlastných skúseností je najznámejšou a najčastejšie používanou alternatívnou antiparazitárnou bylinkou cesnak (Allium sativum). Vo väčšine prípadov pacienti siahajú práve po ňom, pokiaľ nemôžu z nejakého dôvodu užívať mebendazol (Vermox). Nech už ide iba o predpokladaný, alebo skutočný dôvod..

In vitro alkoholový extrakt z cesnaku preukázal miernu antihelmintickú aktivitu proti ľudskému patogénnej hlíste detskej (Ascaris lumbricoides). Cesnak je už dlho známy ako antiparazitikum a predpokladá sa, že je účinný aj pri liečbe úplavice (dyzentéria). Cesnakovému oleju sa taktiež pripisuje rovnaký účinok a predpokladá sa, že dokáže vyhubiť všetky patogénne parazity v črevnom systéme a pomáha zbaviť sa črevných parazitov. Aktívne zložky cesnaku obsahujúce síru môžu byť účinné proti pásomniciam (Tenia spp.) (1,2). Zložka cesnaku nazývaná alicín (hlavný bioaktívny komponent) disponuje anthelmintickými vlastnosťami v prípade infekcie Ascaridia galli u kurčiat. In vitro sú Ascaridia galli a Heterakis gallinarum zabité účinkom cesnakového oleja. V prípade oboch parazitov výťažok z cesnaku dramaticky znižuje ich príjem glukózy a kyslíka, ako aj obsah glykogénu (3).

Môj osobný názor je, že údaje pochádzajúce z experimentov na zvieratách sú povzbudivé a v každom prípade potvrdzujú vyššie spomínaný účinok cesnaku. Výsledky však treba kriticky posudzovať. V záujme opodstatneného a kontrolovaného používania cesnaku v humánnej medicíne by sa mohli a mali vykonať dodatočné, mikrobiologicky dobre zdokumentované štúdie prípadovej kontroly. Cesnak určite nie je škodlivý, takže predstavuje relatívne dobrú alternatívu. U pacientov trpiacich enterobiózou (infekcia mrľami), ktorých som liečil v mojej praxi, som však nepozoroval žiadne veľkolepé vyliečenie, zlepšenie, ktoré by sa mohlo pripisovať cesnaku. Aspoň na základe vlastných spätných odoziev pacientov.

Tekvica

Tekvica (Cucurbita pepo) sa v ľudovom liečiteľstve oddávna používa ako liečivá rastlina s anthelmintickými účinkami. Okrem celého radu vitamínov a stopových prvkov, obsahujú tekvicové jadierka a z nich vylisovaný olej aj mastné kyseliny. Ich priaznivé účinky sa snažia využiť pri nezhubnej (benígnej) hypertrofie prostaty, v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení a zmiernení zápalov. Tu uvedený zoznam zďaleka nekončí, snažíme sa poskytnúť vedecké dôkazy o jeho antiparazitárnom účinku.

V štúdii z roku 2016 (4) boli extrakty z tekvicových semien pripravené so studenou vodou, teplou vodou a etylalkoholom. Extrakty mali in vitro účinky na larvy parazitu Heligmosomoides bakeri (H. bakeri) v rôznych vývojových štádiách (L1 a L2) . Špirálový červ patriaci do rodu hlístovcov spôsobuje chronické infekcie žalúdka a črevného systému u myší. Vďaka tejto vlastnosti predstavuje vynikajúci laboratórny experimentálny model pre tento typ infekcie červami (5). In vivo štúdie sa uskutočnili na myšiach infikovaných H.bakeri, v rámci ktorých väčšina extraktov preukázala nematocídne (anthelmintické) účinky na larvy H. baktérií L1 a L2. Žiadny významný účinok však nebol preukázaný pri ďalšom druhu nematód, nazývanom Caenorhabditis elegans.

Extrakty obsahovali cucurbitín, o ktorom je už dlho známe, že má antiparazitný účinok, ďalej rôzne aminokyseliny a mastné kyseliny, a prvýkrát izolovali aj berberín a kyselinu palmitovú. Takmer všetky extrakty preukázali želaný účinok, no najsilnejším sa prejavil 70% (V/V) etanolový extrakt (ETE). Ten obsahoval väčšinu chemických zložiek, zabraňoval liahnutie lariev a motilitu červov. V prípade liečených myší sa okrem zníženia FEC (počet fekálnych vajíčok) tiež znížila úroveň zaťaženia červami, v porovnaní s kontrolnou (neliečenou) skupinou. ETE vyvolal zníženie počtu červov, v závislosti od podanej dávky. Počnúc 18. dňom po infekcii bol pozorovaný priebežný pokles FEC, pričom u myší neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky (4).

Bazalka posvätná

V roku 2001 uverejnili, že olej z bazalky posvätnej (Ocimum sanctum) a eugenol vykazujú antihelmintické účinky v in vitro modeloch Caenorhabditis elegans. Hlavnou zložkou esenciálneho oleja z bazalky bol eugenol, ktorému sa pripisoval helmintocídny účinok, pričom koncentrácia ED (50) (koncentrácia, ktorá zabila červy v polovici ošetrených vzoriek) bola v tejto štúdii 62,1 µg/ml. (6 ). Štúdia publikovaná v roku 2019 skúmala účinok esenciálnych olejov (EO) 8 liečivých rastlín, vrátane bazalky (Ocimum basilicum), proti nematódam zasahujúcim gastrointestinálny systém. Uskutočnili dve in vitro štúdie na vajíčkach odobratých z výkalov prirodzene infikovaného hovädzieho dobytka a na infektívnych larvách vyliahnutých a pestovaných v laboratórnej kultúre (L3). Larvy vyliahnuté zo vzoriek trusu patrili k nasledujúcim druhom: Haemonchus spp. (55,5 %), Trichostrongylus spp. (28,0 %), Cooperia spp. (15,0 %) a Oesophagostomum spp. (1,5 %).

Esenciálne oleje všetkých skúmaných liečivých rastlín, rovnako aj EO bazalky, znížili mieru liahnutia lariev. Vyliahlo sa menej ako 19 % lariev v porovnaní s viac ako 92 % kontrolných (neošetrených) vzoriek (7). Schopnosť zabrániť vyliahnutiu lariev by sa mohla zúžitkovať najmä pri liečbe infekcií ľudskými gastrointestinálnymi nematódami, v ktorých autoinfekcia zohráva úlohu pri vzniknutí chronického stavu. Čiže infekčné larvy sa vyliahnu ešte v hrubom čreve, alebo , z vajíčok nachádzajúcich sa v okolí konečníka, odkiaľ sa prostredníctvom úst dostanú späť do žalúdka a udržiavajú infekciu ďalej. Príklad predstavuje napríklad Strongyloides stercoralis, ktorý sa vyskytuje aj na území Slovenska, aj keď zriedkavo, druhý príklad predstavuje veľmi bežný Enterobius vermicularis, čiže mrľa detská (autor).

Ďalšie výskumy

Odvtedy sa uskutočnili aj také štúdie, ktoré mali určiť účinok esenciálnych olejov pochádzajúcich z rôznych druhov bazalky proti Haemonchus contortus a aktívnym zložkám, ktoré figurujú na ich pozadí. Skúmal sa inhibičný (zabraňujúci) účinok olejov, pripravených zo 16 rôznych odrôd bazalky, ako aj z nich získaných, filtrovaných zlúčenín (linalool, metylchavikol, citral a eugenol) na schopnosť liahnutia lariev H. contortus. Najsľubnejšie výsledky dosiahli v súvislosti s kultúrami obsahujúcimi metylchavikol a linalool, okrem toho aj citral prichádza do úvahy ako základ potenciálneho antihelmintického liečiva (8).

Oman pravý

V roku 2002 vedecká publikácia uverejnila, že okrem iných tradičných liečivých bylín s antiparazitným účinkom, bol preukázaný in vitro antihelmintický účinok v súvislosti s vajíčkami a larvami Ascaris lumbricoides (pásomnica ľudská) aj v prípade koreňa rastliny nazývanej oman pravý (Inula helenium). 5% vodný extrakt z omanu zahubil vajíčka v priebehu 20 dní a larvy v priebehu 40 dní (9). V roku 2020 jeden pracovný tím skúmal účinky proti parazitom u niekoľkých klasických byliniek proti hlístam infikujúcim somáre. Počas šetrení aplikovali in vitro vodný extrakt v jednej skúške pri liahnutí z vajíčok, resp. vývoji lariev. V oboch prípadoch išlo o meranie LC50 (koncentrácia skúmaného roztoku ktorý zabíja polovicu vajíčok a lariev). Zistilo sa, že najsilnejšiu anthelmintickú raslitnu (p> 0,01) predstavuje práve oman pravý (Inula helenium). S hodnotami koncentrácie LC-50 v skúške liahnutia vajíčok 0,041 mg/ml (95% CI 0,01-0,16) a pri vývoji lariev s hodnotami 0,41 mg/ml (95% CI 0,27-0,62) (10).

Antihelmintickou zlúčeninou izolovanou z koreňa arménskeho koreňa je isoalantolactone. Čínsky tím, ktorý odhalil bunkové a molekulárne biologické procesy, ktoré sú základom antihelmintického účinku, preukázal, že táto zlúčenina vyvoláva programovanú bunkovú smrť (apoptózu) nielen u červov, ale aj v bunkách vyššie postavených organizmov, teda aj u človeka. Zlúčenina dokázala zabrániť (inhibovať) množeniu (proliferácii) ľudských rakovinových buniek, takže v budúcnosti bude možné ju použiť ako potenciálny protinádorový prípravok (11).

Ako vidno, liečivé rastliny s antiparazitárnym účinkom predstavujú v dnešnej dobe jednu z možností, ako si zlepšiť život. Ich zoznam zapĺňa množstvo rastlín, my sme sa v našom článku zamerali iba na niektoré z nich, no určite budeme vo vymenovaní ešte pokračovať.

Zdroje:

1 – Tesfaye A. Revealing the Therapeutic Uses of Garlic (Allium sativum) and Its Potential for Drug Discovery. ScientificWorldJournal. 2021 Dec 30;2021:8817288. doi: 10.1155/2021/8817288.

2 – Hodge G, Hodge S, Han P. Allium sativum (garlic) suppresses leukocyte inflammatory cytokine production in vitro: potential therapeutic use in the treatment of inflammatory bowel disease. Cytometry. 2002 Aug 1;48(4):209-15. doi: 10.1002/cyto.10133.

3 – A. Raza, F. Muhammad, S. Bashir, B. Aslam, M. I. Anwar, and M. U. Naseer, “In-vitro and in-vivo anthelmintic potential of different medicinal plants against Ascaridia galli infection in poultry birds,” World’s Poultry Science Journal, vol. 72, no. 1, pp. 115–124, 2016.

4 – Grzybek M, Kukula-Koch W, Strachecka A, Jaworska A, Phiri AM, Paleolog J, Tomczuk K. Evaluation of Anthelmintic Activity and Composition of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seed Extracts-In Vitro and in Vivo Studies. Int J Mol Sci. 2016 Sep 1;17(9):1456. doi: 10.3390/ijms17091456.

5 – Behnke JM, Menge DM, Noyes H. Heligmosomoides bakeri: a model for exploring the biology and genetics of resistance to chronic gastrointestinal nematode infections. Parasitology. 2009 Oct;136(12):1565-80. doi: 10.1017/S0031182009006003. Epub 2009 May 19.

6 – Asha MK, Prashanth D, Murali B, Padmaja R, Amit A. Anthelmintic activity of essential oil of Ocimum sanctum and eugenol. Fitoterapia. 2001 Aug;72(6):669-70. doi: 10.1016/s0367-326x(01)00270-2.

Ďalšie zdroje

7 – Saha S, Lachance S. Effect of essential oils on cattle gastrointestinal nematodes assessed by egg hatch, larval migration and mortality testing. J Helminthol. 2019 Dec 17;94:e111. doi: 10.1017/S0022149X19001081. PMID: 31843032.

8 – Sousa AIP, Silva CR, Costa-Júnior HN, Silva NCS, Pinto JAO, Blank AF, Soares AMS, Costa-Júnior LM. Essential oils from Ocimum basilicum cultivars: analysis of their composition and determination of the effect of the major compounds on Haemonchus contortus eggs. J Helminthol. 2021 Mar 22;95:e17. doi: 10.1017/S0022149X21000080.

9 – El Garhy MF, Mahmoud LH. Anthelminthic efficacy of traditional herbs on Ascaris lumbricoides. J Egypt Soc Parasitol. 2002 Dec;32(3):893-900.

10 – Buza V, Cătană L, Andrei SM, Ștefănuț LC, Răileanu Ș, Matei MC, Vlasiuc I, Cernea M. In vitro anthelmintic activity assessment of six medicinal plant aqueous extracts against donkey strongyles. J Helminthol. 2020 May 20;94:e147. doi: 10.1017/S0022149X20000310.

11 – Wu M, Zhang H, Hu J, Weng Z, Li C, Li H, Zhao Y, Mei X, Ren F, Li L. Isoalantolactone inhibits UM-SCC-10A cell growth via cell cycle arrest and apoptosis induction. PLoS One. 2013 Sep 30;8(9):e76000. doi: 10.1371/journal.pone.0076000.

https://historical-facts.com/15240776-antiparasitic-plants