Hrubé črevo: všetky dôležité informácie

Hrubé črevo: všetky dôležité informácie

Pokiaľ ide o polohu v tele, hrubé črevo (lat. intestinum crassum alebo colon) sa nachádza po okrajoch našej brušnej dutiny a pod žalúdkom. Ak chceme ľudské telo zobraziť v jednej rovine, tak tento orgán vlastne obklopuje tenké črevo. V porovnaní s ním je však oveľa kratšie, je približne 150 cm dlhé, no ako už názov napovedá, je hrubšie. Rovnako, ako tenké črevo, je tiež zodpovedné za trávenie prijatej potravy, ale vykonáva ďalšie tzv. podúlohy. 

Anatómia hrubého čreva 

Tento orgán, colon, pozostáva z niekoľkých častí: vzostupné, priečne, zostupné a nakoniec sigmoidné črevo, tzv. esovitá kľučka. 

Vzostupné črevo sa spája s tenkým črevom v ileu – slučky tenkého čreva. Potrava v ňom strávená tu vyúsťuje do hrubého čreva, odkiaľ pokračuje vo svojej ceste ďalej. Nachádza sa na pravej strane brušnej dutiny, ako už názov napovedá, potrava ktorá sem prichádza sa pohybuje zdola nahor.

Ďalším úsekom, alebo časťou, je priečny tračník, ktorý je kolmý na vzostupné a zostupné črevo. Nachádza sa pod žalúdkom, spojený s bránicou. Jeho poloha je najmenej pevná, fixovaná, nakoľko sa mierne zakrivuje smerom nadol. U osôb vysokých a štíhlych môže dokonca previsnúť až do bedrovej jamy. 

Treťou časťou je tzv. zostupné črevo, ktoré po otočení o 90 stupňov transportuje už strávenú potravu smerom nadol. 

Štvrtou stanicou je tzv sigmoidné črevo. Svoje pomenovanie si vyslúžilo vďaka charakteristického tvaru písmena „S“, keďže sa ohýba na aj dvoch miestach. Prvý ohyb je v spojení so zostupným hrubým črevom a druhý je pri vyústení do konečníka. Tento úsek má dĺžku asi 40 cm a mimoriadnu ohybnosť. 

Colon má mimoriadne svalnaté steny, veru potrebné na efektívny presun potravy. Na povrchu má akési vypukliny (haustry), ktoré mu dodávajú ten charakteristický tvar. Tie sú spôsobené svalmi (teniae coli) umiestnenými na vonkajšom povrchu hrubého čreva, sťahujú stenu orgánu. Ďalším dôležitým rozdielom je, že kým vnútorný povrch tenkého čreva pokrývajú tzv. Kerkringové záhyby a črevné klky, ktoré pomáhajú čo najefektívnejšie vstrebávať živiny, tento orgán žiadne z nich nemá.

Hlavné funkcie hrubého čreva

V hrubom čreve sa už teda neabsorbujú živiny a nemiešajú ich s enzýmami. Toto už prebehlo v tenkom menovcovi. Namiesto toho zodpovedá za premenu potravy na stolicu. Okrem toho tiež zohráva úlohu pri absorbovaní vody a elektrolytov (napríklad sodíka). Asi 10 % vody, ktorá sa v potrave nachádza, sa vstrebe v hrubom čreve. Tomu napomáhajú pravidelné sťahy čriev tak, že ešte viac premiešavajú zvyšky potravy. 

Colon nevylučuje vlastné tráviace enzýmy. Síce tu tiež prebehne trávenie, no iba pomocou množstva tu žijúcich baktérií, čo napomáhajú digestívnym procesom. Tieto baktérie štiepia sacharidy, pomáhajú chrániť organizmus pred patogénmi prichádzajúcimi zvonku (prostredníctvom prijatého jedla). Sú schopné aj produkovať niektoré druhy vitamínov. 

Najdôležitejšou funkciou však ostáva premeniť zvyšnú a strávenú potravu na stolicu a vylúčiť ju z tela von. Absorbovaním vody a v ideálnom prípade jedlom prijatou vlákninou stužuje natrávenú potravu s inak premenlivou textúrou do stolice.

Možné ochorenia hrubého čreva

Divertikulóza

Hoci sa môže vyskytnúť v tenkom čreve, oveľa častejšie prepukne v hrubom čreve. Ochorením nazývame výbežky veľkosti hrášku, ktoré vznikajú na slabších častiach črevnej steny. Samy o sebe neprodukujú v podstate žiadne symptómy, no ak sa v nich nahromadí veľké množstvo baktérií, ktoré nejde vyprázdniť, nakoľko im jedlo bráni v ceste, vzniká zápal. Medzi príznaky môžeme zahrnúť nevoľnosť, bolesť brucha, hnačku a zápchu. Z veľkej časti liečba prebehne antibiotikami, no v niektorých prípadoch úplne postačí prechod na stravu bohatú na vlákninu.

Crohnova choroba

Crohnova choroba je zápalové ochorenie čriev. Presné príčiny vzniku tohto ochorenia sú v súčasnosti pre medicínu neznáme. Podľa predpokladov môže prispieť k jej vzniku genetika, prostredie a imunitný systém konkrétneho jednotlivca. Aj tu príznaky zahŕňajú zvracanie, hnačku, chudnutie, horúčku, bolesti brucha, krvavú stolicu a príznaky sa môžu prejavovať od miernych až po závažné. Vzhľadom na to, že sú mnohé orgány a funkcie v našom organizme vzájomne prepojené, je medzi nimi istá súvislosť, zhoršenie príznakov vedie k ďalším novým problémom napr. aj k anémii.

Zápal slepého čreva – apendicitída

V prípade, že v slepom čreve dôjde k upchatiu, v dôsledku zvýšeného tlaku vznikajú problémy s prekrvením, čo môže viesť k bakteriálnym infekciám a vzniká už známy zápal caecum. Ak toto črevo praskne, do brušnej dutiny a celého organizmu sa z neho uvoľnia látky, čo môžu spôsobiť smrť v priebehu niekoľkých hodín. Typickým príznakom zápalu je ostrá a silná bolesť v okolí pupka, takže pokiaľ to pociťujeme, neváhajme a čo najskôr vyhľadjme lekára.

Intolerancia laktózy a lepku

Osoby citlivé na laktózu, teda mliečny cukor, nedokážu rozložiť laktózu v prípade konzumácie mliečnych výrobkov. Táto laktóza v hrubom čreve transformuje na plyny a vyvoláva nadúvanie, bolesti brucha a hnačku. Pri citlivosti na lepok črevá pri prítomnosti lepku nebudú schopné správne stráviť prijatú potravu a to z dôvodu látky vyvolávajúcej zápal, uvoľnenej T bunkami. Prejavy sú podobné ako pri citlivosti na laktózu.

Rakovina hrubého čreva

V USA si ročne vyžiada životy približne 100 000 osôb a napríklad rakovina konečníka (kolorektálny karcinóm) je druhou najčastejšou príčinou smrti v Spojenom kráľovstve. Našťastie, väčšinu z týchto druhov rakoviny možno liečiť pri včasnom podchytení, ale tu je dôležitý pravidelný skríning.

Spôsoby na určenie diagnostiky ochorení

Nakoľko intestinum crassum leží v našom tele na ťažko dostupnom mieste, dostatočne dôkladná diagnostika prípadných ochorení dáva zabrať. Jedným z najbežnejších spôsobov je endoskopické vyšetrenie. V takom prípade treba cez konečník zaviesť hadičku do postihnutého colonu a diagnóza určuje pomocou obrazu kamery. 

Ďalšou možnosťou môže byť aj biopsia. V tomto prípade pomocou zariadenia zavedeného cez konečník lekár odoberie malý kúsok z tkaniva colonu a podrobí ho histologickému rozboru. 

Menej nepríjemnou možnosťou je rozbor vzorky stolice, napr. skúmanie prítomnosti malého množstva krvi a v nej ukrytej chybnej DNA, alebo röntgen,  ktorý podobne ako endoskopia, môže lekárovi poskytnúť obraz o problémoch v spomínanom orgáne.

Spracovanie anamnézy

Prvým krokom je stanovenie správnej diagnózy, následne lekár určuje najvhodnejšiu terapiu, postup liečby pre pacienta. V prípade zápalových ochorení možno nasadiť liečbu antibiotikami, laxatívami (preháňadlá), alebo zabrániť zhoršeniu stavu pomocou personalizovanej stravy – jedálniček upravený doslova na konkrétneho pacienta. Liečba nádorových ochorení, ktoré si môžu vyžadovať chirurgický zákrok, alebo chemoterapiu, však už môže byť vážnejšou výzvou.

Na záver: dôraz kladený na prevenciu

Prevencia vzniku týchto stavov je omnoho dôležitejšia a v poradí je ešte pred riešením samotného problému a/alebo symptómov. Najlepším spôsobom, ako k tomu prispieť, je správna výživa. Najlepší spôsob ako udržať zdravie colonu? Konzumujme dostatočné množstvo ovocia, zeleniny a potravín s vysokým obsahom vlákniny, napr. ovos. Pomáhajú vytvárať stolicu správnej konzistencie, aby aj colon mohol správne fungovať. Niektoré výskumy naznačujú súvislosť medzi nedostatkom vitamínu B6 a pravdepodobnosťou vzniku rakoviny. Vitamín B6 obsahujú napr. v rybách a zelenine. Taká kurkuma môže mať obzvlášť dobrý vplyv na zdravie hrubého čreva. Podľa niektorých štúdií disponuje mimoriadne dobrým antikarcinogénom, čo znamená, že pomáha predchádzať rakovine alebo ju zahubiť. 

Zdravé stravovanie zohráva kľúčovú úlohu, no to ešte neznamená, že by sme mali zanedbávať preventívne vyšetrenia. Pravdepodobne na takéto vyšetrenie nebudeme spomínať práve v najlepšom, no môže od toho závisieť hoci aj náš život, preto je dôležité, aby sme ho vydržali, pretrpeli aj so zaťatými zubami.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3581987/ 

https://badgut.org/information-centre/health-nutrition/many-benefits-turmeric/