Rumanček kamilkový, čiže kamilka a jej liečivé účinky

Rumanček kamilkový

Rumanček kamilkový, ľud. kamilka

V Spojených štátoch sa používajú dva hlavné druhy kamilky – nemecká a rímska, ale sú zameniteľné; obe sa napríklad považujú za rovnocenné, čo sa týka ich medicinálnych vlastností1. Rumanček kamilkový, ľudovo nazývaný kamilka, pochádza z Blízkeho východu a z južnej a východnej Európy, avšak dnes rastie po celom svete2. V lekárstve sa využívajú iba kvety a horných 5 – 7,6 cm (2 – 3 palce) stonky3.

Ako sa používa

Kamilka je mnohostranne použiteľnou liečivou rastlinou. Redukuje zápaly, pomáha tráveniu, funguje ako diuretikum a nervové tonikum. Pomáha relaxácii a spánku4. Má napríklad tiež antispazmodické, karminatické vlastnosti, okrem toho aj antibakteriálne a antimykotické účinky5.

Najzaujímavejšie poznatky z výskumu

V rámci výskumu sa podarilo izolovať a dokumentovať spevňovací účinok niekoľkých kamilkových extraktov napríklad na tkanivo maternice6. Navyše, výskum protinádorových a protirakovinových vlastností kamilky vždy priniesol pozitívne výsledky7. Pravdepodobne najvýznamnejšia z aktívnych zložiek kamilky – seskviterpén alkohol – alfabisabol má overené blahodarné vlastnosti. Experimenty s potkanmi dokázali, že sa osvedčil okrem iného aj v boji proti horúčke. Podobné štúdie naznačujú, že spomaľuje vývoj gastrických vredov a navyše urýchľuje aj hojenie už prítomných vredov. Stimuluje imunitný systém a zmenšuje povrch rán, čo urýchľuje hojenie8.

Bibliografia:
1. http://www.herbalremedies.com/chamomile.html
2. The Complete Guide to Natural Healing, International Masters Publishers, AB. ©2000, 1:20.
3. Ibid.
4. Balch, Phyllis and Balch, James. Prescription for Nutritional Healing, 3rd ed., Avery Publishing, ©2000, pg. 93.
5. Mowrey, Daniel. The Scientific Validation of Herbal Medicine, Keats Publishing, ©1986, pg. 110.
6. Ibid.
7. Mowrey, Daniel. The Scientific Validation of Herbal Medicine, Keats Publishing, ©1986, pg. 205.
8. Peirce, A. The American Pharmaceutical Association Practical Guide to Natural Medicines, William Morrow and Company, Inc., ©1999, pp. 156-57.