Zápal žlčníka: prečo vzniká?

Zápal žlčníka: prečo vzniká?

Žlčník (cholecysta) je orgán nachádzajúci sa v brušnej dutine, ktorého hlavnou funkciou je uchovávanie žlče produkovanej pečeňou. Cholecystitída, teda zápal žlčníka, je zápalová lézia steny žlčníka, najčastejšie spôsobená žlčovými kameňmi. 

Príčiny a výskyt cholecystitídy

Tento stav je vo viac ako 90 % prípadov spojený so žlčovými kameňmi. Žlčové kamene sa vyskytujú v prípade 5-10% dospelej populácie. Počet výskytu sa vekom zvyšuje. V prípade pacientov trpiacich žlčovými kameňmi sa zápal vyvinul približne 5-10% postihnutých.

 Zriedkavo, no ochorenie môže byť dôsledkom aj iných chorobných stavov spôsobujúcich problémy s odtokom žlče, nielen spomínaných kameňov (napr. nádor, zjazvenie).

Rizikové faktory pre vznik žlčových kameňov:

 • ženské pohlavie
 • akumulácia v rodine (genetické faktory),
 • nadváha, obezita,
 • príliš rýchle chudnutie
 • cukrovka,
 • diéta s vysokým obsahom tuku
 • vysoká hladina cholesterolu,
 • tehotenstvo,
 • užívanie určitých liekov (napr. fibráty, antikoncepcia, niektoré antibiotiká… atď.).

Mechanizmus vzniku zápalu žlčníka

Cholecystitída je najčastejšie spôsobená poruchou odtoku žlče spôsobenej žlčovými kameňmi a stagnujúcim odtokom žlče. Stagnujúca žlč napína stenu žlčníka a chemické látky prítomné v žlči vytvárajú zo začiatku sterilný chemický zápal. Vzhľadom na to, že stagnujúca žlč predstavuje vynikajúcu živnú pôdu pre baktérie, tie sa časom premnožia, čím sa sterilný zápal bakteriálne superinfikuje.

 Príznaky

Zápal je zvyčajne charakteristický a sprevádzajú ho pre pacienta mimoriadne nepríjemné príznaky. V prípade, že vieme o žlčových kameňoch, treba to vždy zvážiť, ak sa ohlásia podozrivé ťažkosti.

 • kŕčovité bolesti v pravej hornej časti brucha – môžu vyžarovať do chrbta, okolo pravej lopatky;
 • zvýšená teplota, horúčka, zimnica;
 • nevoľnosť a vracanie;
 • nadúvanie;
 • žltačka;
 • stolica svetlej farby;
 • nechutenstvo;
 • slabosť, malátnosť.

Určenie diagnózy

Diagnózu stanovuje odborný lekár na základe charakteristických príznakov, príznakov zistených počas fyzického vyšetrenia, na základe laboratórnych odchýlok a zobrazovacích testov.

Aké vyšetrenia môže pacient očakávať?

 • Zaznamenávanie anamnézy a ťažkostí.
 • Fyzikálne vyšetrenie: s osobitným zreteľom na oblasť brucha. Pravá horná časť brucha je zvyčajne citlivá na tlak a zväčšený žlčník môže byť výrazne hmatateľný. V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť žltačka.
 • Odber krvi, laboratórne vyšetrenie: Zvyčajne sú pozorované zvýšené zápalové markery (počet bielych krviniek, CRP). Vyššia môže byť aj hodnota enzýmov naznačujúca upchatie žlčovodu (bilirubín, GGT, ALP).
 • Zobrazovacie vyšetrenia: v rámci ultrazvukového vyšetrenia brušnej dutiny môže byť viditeľný rozšírený žlčník so zhrubnutými stenami a často možno vizualizovať aj žlčníkové kamene. Menej často sa môže zvážiť CT / MR vyšetrenie brucha z dôvodu diferenciálnej diagnostiky, alebo podozrenia na komplikácie.

Liečba

Liečba zápalu žlčníka je dnešných časoch už v podstate chirurgickou úlohou, no môže sa na nej podieľať aj internista a gastroenterológ.

Najideálnejším riešením by bolo, keby sa v prípade symptomatických žlčníkových kameňov vykonalo chirurgické odstránenie žlčníka – cholecystektómia – vo zvolenom čase ešte pred vypuknutím akútneho zápalu žlčníka. V prípade symptomatickej akútnej cholecystitídy sa odporúča odstránenie žlčníka, nazývané „včasná cholecystektómia“ (do 48 až 72 hodín). Pokiaľ operáciu nemožno vykonať v tomto čase, odporúča sa konzervatívna medikamentózna liečba a takzvaná „oneskorená cholecystektómia“ (po 6 až 8 týždňoch).

 Pri tomto zápale je mimoriadne dôležitá symptomatická liečba, adekvátne doplnenie tekutín, zmiernenie bolestí postihnutého pacienta (prostredníctvom analgetík, antispazmotík) a nevoľnosti. V mnohých prípadoch treba tiež začať liečbu antibiotikami.

Môže pomôcť aj vhodne zvolená diéta

V prípade žlčníkových kameňov, zápalu žlčníka a operácii na odstránenie žlčníka predstavuje mimoriadne dôležitý faktor správna strava – žlčníková diéta. Výhodou je, ak máme možnosť poradiť sa s dietológom.

 Možné komplikácie cholecystitídy

Ak sa akútny zápal nezachytí včas, alebo nepodliehal dostatočnou liečbou, treba počítať s celým radom vážnejších komplikácií.

 • Perforácia: v prípade rozsiahleho, ťažkého, dlhotrvajúceho zápalu môže dôjsť k prepichnutiu steny žlčníka, čo má za následok akútnu brušnú katastrofu.
 • Sepsa: v prípade bakteriálnej cholecystitídy môže patogén vstúpiť do krvného obehu, čo spôsobí „otravu krvi“, čiže sepsu.
 • Intestinálna obštrukcia spôsobená žlčovými kameňmi (upchatie čriev): ide o zriedkavú komplikáciu. V dôsledku perforácie sa medzi črevami a žlčníkom vytvorí abnormálny priechod, takže väčší žlčový kameň môže uniknúť touto cestou a spôsobiť upchatie čriev.
 • Chronická cholecystitída: zvyčajne vzniká v dôsledku dráždivého účinku žlčových kameňov v dôsledku opakujúcich sa akútnych zápalov. V organizme pôsobí ako zápalové ložisko, ďalej chronický zápal môže predstavovať možnú príčinu vzniku zhubného nádoru žlčníka. Preto je starostlivosť tento orgán z dlhodobého hľadiska mimoriadne dôležitá.

Zopár myšlienok na záver

Celkovo možno povedať, že zápal žlčníka predstavuje ochorenie, ktoré spôsobuje veľmi nepríjemné ťažkosti, no dá sa účinne liečiť, pokiaľ je diagnóza stanovená včas. Pokiaľ sa dá, odporúčame obozretnú prevenciu, čo najskoršie absolvovať vyšetrenie, hlavne pri podozrení na opakované žlčníkové kamene, resp. ultrazvuk brušnej dutiny. Pri žlčníkových kameňoch, ktoré spôsobujú ťažkosti, odporúčame po dôkladnom vyšetrení zvoliť radšej chirurgické odstránenie žlčníka. Tým sa dá predísť rozvoju akútneho zápalu a mnohých ďalších závažných komplikácií.

https://www.uptodate.com/contents/acute-calculous-cholecystitis-clinical-features-and-diagnosis?source=history_widget