Čo sú antioxidanty?

Antioxidanty 3

Antioxidanty predstavujú látky schopné kompenzovať škodlivé účinky oxidatívnych procesov.

V ľudskom tele súbežne prebieha niekoľko miliónov procesov vyžadujúcich kyslík. Pritom však životodarný kyslík môže mať i škodlivé vedľajšie účinky, alebo môže vytvoriť také oxidujúce látky, ktorých účinky môžu viesť k poškodeniu buniek. A práve na zabránenie toho slúžia antioxidanty.

ANTIOXIDANTY – ČO NICH VIEME?

Ide o látky, ktoré dokážu v organizme kompenzovať škodlivé účinky prebiehajúcich oxidačných procesov.

Antioxidant môže byť jednak výživná látka (vitamín, minerálna látka), jednak enzým (bielkoviny v organizme, ktoré pomáhajú pri chemických reakciách). Antioxidanty hrajú kľúčovú úlohu pri prevencii vzniku niektorých chronických ochorení; napríklad rakovina, srdcové choroby, mŕtvica, Alzheimerova choroba alebo šedý zákal.

Takzvaný oxidatívny stres nastáva vtedy, keď produkcia škodlivých molekúl (voľných radikálov) prekročí neutralizačné schopnosti obranného systému – antioxidantov. Voľné radikály majú veľkú reaktívnu schopnosť, krátkotrvajúce, nestabilné ióny, ktoré potrebujú iný ión, aby odňatím jeho nadbytočného elektrónu mohli dosiahniť stabilizáciu.

Tieto voľné radikály využijú každej príležitosti v organizme, aby našli a naviazali chýbajúci elektrón v hociktorej zdravej bunke. Dôsledkom toho následne poškodzujú a zničia zdravé bunky.

Voľné radikály môžu pochádzať z vnútorných procesov organizmu (endogénne), alebo zo zdrojov mimo organizmu (exogénne). Oxidanty môžu vznikať aj v dôsledku vnútorných procesov organizmu, ako napr. narušený metabolizmus alebo zápal. Oxidanty mimo organizmu môžu vzniknúť aj v dôsledku znečistenia životného prostredia, slnečného žiarenia, fajčenia, namáhavých pohybových aktivít, konzumácie alkoholu.

…ďalšie informácie

Organizmus vyrába voľné radikály aj pri prirodzenom, optimálnom fungovaní, ale  súčasne vytvára aj antioxidanty, ktoré sa navzájom dopĺňajú a podporujú v činnosti, zároveň si navzájom zabezpečujú aj energiu. Avšak s pribúdajúcimi rokmi tento systém prestáva dokonale fungovať. Antioxidanty, respektíve antioxidačné látky bude nutné pre organizmus zabezpečiť zvonka, aby voľné radikály neprevládli a aby ich škodlivý účinok neohrozoval zdravé bunky. Keď sa tak nestane a organizmus neobsahuje dostatočné množstvo antioxidantov, potrebná rovnováha sa naruší, začína sa proces starnutia a môžu sa objaviť aj rôzne choroby.

Pokiaľ by ste chceli čítať články súvisiace s touto témou, kliknite na kľúčové slová: Zápcha | Detoxikácia | Očista čriev 

Treba vedieť, že antioxidanty nachádzajúce sa mimo organizmu (čo v najväčšom množstve) možno nájsť v ovocí a zelenine výraznej farby. Ide napríklad o pomaranče, červenú papriku, paradajky, špenát, tekvicu alebo mrkvu.  Rovnako treba vedieť, že antioxidanty nájdeme v oveľa väčšej miere prítomné v potravinách konzumovaných v surovom stave, než vo varenej, dusenej, pečenej zelenine. Zmienku si zaslúžia aj liečivé huby ako skvelé zdroje antioxidantov.

ANTIOXIDANTY PROTI STARNUTIU

Za starnutie buniek môžu byť zodpovedné aj voľné radikály, okrem iného vďaka poškodeniu reťazca DNA.

V záujme neutralizácie tohto účinku bunky potrebujú také rôznorodé prírodné antioxidačné látky, ako napríklad retinol (vitamín A), tokoferol (vitamín E), flavonoidy, atď.

ANTIOXIDANTY PROTI RAKOVINE

Vieme, že nie všetky výsledky presvedčia ne celej čiare, ale mnohé štúdie dokazujú skutočnosť, že antioxidanty znižujú riziko vzniku rakoviny.

Podľa niektorých štúdií výskyt rakoviny významne znižuje kombinácia nasledovných antioxidančných látok: beta-karotén, vitamín E a C a selén. Dôvodom účinnosti liečivých húb proti rakovine je čiastočne aj ich vysoký obsah antioxidačných látok.

ANTIOXIDANTY CHRÁNIA SRDCE

Dnes už vieme, že zlý cholesterol (LDL) môže spôsobiť zlyhanie srdca. Práve preto u mnohých vyvstáva snaha o zníženie množstva jeho prísunu do organizmu.

Avšak významný dôvod zvýšeného ukladania tuku v tepnách predstavuje oxidácia lipoproteínu s nízkou hustotou (LDLcholesterol). Spotreba výživových doplnkov, obsahujúcich antioxidanty, znižuje riziko vývinu srdcovo – cievnych ochorení.

ANTIOXIDANTY, DETOXIKÁCIA  A ICH SÚVISLOSTI

Kľúč k detoxikácii pečene a hrubého čreva predstavuje rovnováha dvoch častí  procesu. V prvej fáze musia byť aktivované niektoré enzýmy. A to v záujme začatia oxidácie, reduktívnej alebo hydrolýznej transformácie toxických látok, aby sa mohli pripraviť na druhú fázu.

V druhá fáza procesu detoxikácie predstavuje transformovanie toxínov na menej toxické zlúčeniny, ktoré možno ľahšie odstrániť z organizmu. Jednotlivé časti sú veľakrát spojené s oxidáciou. Organizmus preto potrebuje nahradiť niektoré  antioxidanty, aby chránil pečeň pred prehnanou reakciou na oxidačný stres.

Treba pochopiť, že čím viac toxických látok organizmus obsahuje, tým viac voľných radikálov vzniká. Tie následne zvyšujú možnosť a mieru rizika poškodenia buniek.

Bohužiaľ dnes žijeme vo svete, kde bez ohľadu na to, nakoľko si dávame pozor, obchádzať škodlivé látky predstavuje veru výzvu – veď dýchame znečistený vzduch. Čiže veľké množstvo toxických látok do organizmu vnikne už samotným dýchaním. Preto treba vedieť poznať prirodzený detoxikačný proces organizmu, pomáhať mu a podporovať ho, napríklad aj prísunom antioxidančných látok.

DETOXIKÁCIA A REGENERÁCIA

Clean Inside program na očistu čreva a program Toxi clean na detoxikáciu organizmu predstavujú kompletné vnútorné očistné a detoxikačné programy. Tieto účinne pomáhajú odstraňovať nahromadené toxické látky v organizme.

Účinná očista čreva a obnova rovnováhy črevnej flóry pomocou probiotík sú procesy, po ktorých môže mať aj samotná detoxikácia väčší úspech.