Altilix™, najlepšia prírodná liečba pečene a ochorení metabolizmu

Altilix™, najlepšia prírodná liečba pečene a ochorení metabolizmu

Listy artičoky v ľudovom liečiteľstve tradične používajú na očistenie organizmu a na ochranu zdravia žalúdka a črevného traktu. Patrí medzi tie zriedkavé bylinné lieky, ktorých zdraviu prospešné vlastnosti potvrdzujú aj  klinické testy a výskumy. Altilix ktorý je výťažkom z listov jedného z poddruhov artičoky. Vo vysokej koncentrácii napríklad obsahuje bioaktívne látky, ktoré všetky majú pozoruhodné liečebné, terapeutické vlastnosti.

Je veľa dôvodov, prečo je dobré rozhodnúť sa pre užívanie prípravku Altilix™. Širokospektrálne farmakologické účinky výťažku listov artičoky potvrdzujú mnohé štúdie: prispieva k detoxikácii, k strate hmotnosti, k procesom látkovej výmeny (metabolizmu), a je pravdepodobne najúčinnejším prírodným prostriedkom na ochranu pečene.

ARTIČOKY V MEDICÍNE

Artičoky, patriace do rastlinného rodu z čeľade astrovité, vo vysokej koncentrácii obsahujú biofenoly. Rovnako majú pozoruhodný obsah živín, s obľubou používajú v stredomorskej oblasti pre ich zdraviu prospešné vlastnosti. Má Altilix™ vedľajšie účinky? Rôzne druhy artičok majú viaceré blahodarné účinky, napríklad zmierňujú zápal, chránia pečeň, znižujú hladinu lipidov. Zároveň sa ukázalo, že sú jedným z najúčinnejších potravín bez škodlivých vedľajších účinkov. Potvrdilo sa, že výťažok z artičoky v závislosti od dávky zmierňuje oxidačný stres, pričom z tohto pohľadu najaktívnejšie cynarín, ktorý je silný antioxidant, kyselina chlorogénová a luteolín. Skoršie výskumy jedného druhu artičoky, Cynara cardunculus, odhalili jej možnú aktivitu na ochranu pečene a hypolipidemický účinok. Predklinické štúdie potvrdili, že luteolín je účinný na zmiernenie statózy pečene spôsobenej alkoholom.

Špeciálne doplnky majú teda veľmi dôležitý hepatoprotektívny účinok, čiže chránia pečeň, resp. zohrávajú úlohu aj v prípade zápalu pečene. Medzi týmito prípravkami je na najvyššej priečke Altilix™.

ČO JE ALTILIX™?

Altilix™ je výťažok z jedného z poddruhov artičoky rastúcej v stredomorskej oblasti, z Cynara cardunculus. Obsahuje vysokú koncentráciu bioaktívnych látok s detoxikačným účinkom, napríklad kyselinu chlorogénovú, luteolín-7-glukozid a cynarín. O tekutom výťažku z koreňov a listov rastliny, ktorá pochádza z sicílskej vulkanickej oblasti, ktorá je mimoriadne odolná a výživná, potvrdili, že je schopný chrániť pečeň a podporuje aj regeneráciu buniek pečene. Úlohu môže zohrávať aj pri znížení hladiny cholesterolu, čím prispieva k prevencii vzniku srdcových ochorení. O bioaktívnych zlúčeninách nachádzajúcich sa v prípravku Altilix™ potvrdili, že majú účinok na detoxikáciu pečene a na ochranu cievneho systému. Zabraňujú biosyntéze cholesterolu a oxidácii LDL cholesterolu, okrem toho obsahujú bioaktívne látky s detoxikačným účinkom.

AKÉ ÚČINKY MÁ ALTILIX™?

Pre tých, ktorý hľadajú spojenca pri chudnutí a zachovaní zdravia, je Altilix™ bezpečný a dokonalý. Ako prírodná detoxikačná látka pomáha znížiť hladinu cholesterolu a odstrániť toxíny, ktoré spomaľujú látkovú výmenu a proces chudnutia.

Ako antioxidant pomáha znížením množstva voľných radikálov zabrániť poškodeniu buniek a prispieva k ochrane pečene. Pôsobí ako choleretikum, čiže podporuje tvorbu žlče, a tiež ako anticholestikum, čiže má schopnosť zabrániť stagnácii žlčníka. V rôznych klinických štúdiách opisujú, akým spôsobom pomáha výťažok z artičoky zlepšiť poruchy činnosti žalúdka a črevného traktu, napríklad príznaky syndrómu dráždivého čreva (IBS) a funkčnej dyspepsie, a tiež ako nám môže pomôcť v prípade metabolického syndrómu, skratka MetS (artérioskleróza, vysoký krvný tlak, cukrovka – diabetes, obezita).

Možno použiť dokonca aj ako náhrada liekov

Rozšírenie MetS sa postupom času veľmi zvýšilo. Dnes už dosahuje rozmery epidémie, podľa odhadov sa vo vyspelých krajinách objavuje u jednej pätiny populácie ako výsledok obezity a sedavého spôsobu života. Pri metabolických poruchách nastáva nadmerné hromadenie a ukladanie tukov v pečeni (stukovatenie pečene), čo vedie k vážnym komplikáciám. Napriek zvyšujúcej sa klinickej záťaži neexistujú na liečbu týchto ľudí konkrétne lieky, práve preto ich liečba úzko súvisí so zmenou životného štýlu. V posledných rokoch sa venuje zvýšená pozornosť prevencii a liečbe rizikových faktorov súvisiacich s MetS a nealkoholovým stukovatením pečene (NAFLD). Toto v sebe zahŕňa aplikáciu živín prírodného pôvodu, ktoré je možné použiť ako doplnok stravy, alebo dokonca ako náhrada liekov. Hlavne v prípade intolerancie alebo vedľajších účinkov. Tu prichádza na scénu Cynara cardunculus..

VEDECKÉ SKÚMANIE LIEČEBNÝCH ÚČINKOV PRÍPRAVKU ALTILIX™

O zlúčeninách pochádzajúcich z artičoky už v minulosti písali, že v prípade nealkoholového ochorenia stukovatenej pečene sa podieľajú na procesoch zmiernenia zápalu. Tento a ďalšie účinky na ochranu pečene pripisujú antioxidačným účinkom fenolov nachádzajúcich sa v listoch rastliny. Je pravdepodobné, že užívanie výťažku z Cynara cardunculus prispieva k odstráneniu toxínov, k uľahčeniu produkcie žlčovej tekutiny, čím prispieva k ľahšiemu stráveniu tukov, čo výrazne zabraňuje peroxidácii lipidov v bunkových membránach pečeňového tkaniva. Toto môže byť príčinou patofyziologických procesov pri mnohých ochoreniach a poškodzuje membrány pečeňových buniek.

Cieľom jednej 6 mesačnej, randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdie bolo, aby hodnotil Altilix™ obsahujúci kyselinu chlorogénovú a luteolín a ich deriváty pri užívaní počas 6 mesiacov v prípade metabolického syndrómu (MetS), čiže u pacientov s viacerými, spolu súvisiacimi metabolickými poruchami. Vedci boli zvedaví na to, ako pôsobí denná dávka 150 mg doplnku na pečeňové markery pacientov, a tiež na stav srdcovo – cievneho systému. Výskumu sa zúčastnilo 100 ľudí. 50 ľudí (26 mužov a 24 žien, priemerný vek 63 ± 8 rokov) dostávalo Altilix™, ďalších 50 ľudí (28 mužov a 22 žien, priemerný vek 63 ± 11 rokov) zase placebo. Na začiatku a na konci prieskumu vyhodnotili stavbu tela, kardiometabolické a pečeňové parametre, a tiež stav tepien. Od všetkých účastníkov sa odobrali vzorky plazmy a séra. Počas prieskumu ostala dávka súbežných terapií nezmenená, aby sa zabránilo možnej interferencii a účastníci štúdie nedostávali terapiu statínmi znižujúcimi hladinu cholesterolu.

Štúdie sa nemohli zúčastniť ľudia s nadmernou konzumáciou alkoholu, tehotné ženy, pacienti s vážnym ochorením pečene alebo obličiek, infekciami a zhubnými nádormi.

Výsledky štúdie

Prítomnosť a závažnosť  nealkoholovej steatózy (NAFLD) hodnotili na základe indexu stukovatenej pečene (FLI), účastníkov rozdelili do troch podskupín; do prvej skupiny sa dostali tí, u ktorých ochorenie potvrdili, do druhej tí, u ktorých sa ešte ochorenie neprejavilo, ale na základe FLI indexu k nemu už mali blízko, do tretej skupiny dali tých, ktorých sa ochorenie netýkalo.

Po 6 mesačnom užívaní doplnku Altilix™ sa pri väčšine hodnotených parametrov pozorovalo výrazné zlepšenie v porovnaní s placebo skupinou; vrátane telesnej hmotnosti, obvodu pása, hladiny lipidov v plazme, hodnôt pečeňových enzýmov, hrúbky carotid intima-media (neinvazívny marker hypertrofie arteriálnej steny). Zlepšenie kardiometabolických premenných  bolo nezávislé od rozsahu nezápalovej tukovej pečene. Je všeobecne známe, že zvýšená hladina LDL-cholesterolu je hlavným rizikovým faktorom ischemickej choroby srdca. Spolu s vysokou hladinou triglyceridov je najčastejšou príčinou kôrnatenia ciev.

Altilix™ má hypoglykemické, hypocholesterolemické a hypotriglyceridemické vlastnosti, pôsobí priaznivo na srdce a cievny systém. Jedna z jeho zložiek, luteolín, zabraňuje syntéze cholesterolu, a za svoju schopnosť znižovať hladinu lipidov vďačí práve kyseline chlorogénovej.

Celkové údaje ukazujú, že užívanie doplnku Altilix™ výrazne podporuje kvalitu života pacientov s MetS aj NAFLD. Tiež zlepšuje niektoré životne dôležité biomarkery, preto sa jeho užívanie odporúča  pri prevencii a vzniku kardiometabolických ochorení a chorôb pečene. Za záver, ale v neposlednom rade, u tých osôb, ktoré dostávali doplnok Altilix™, bolo pozorované výrazné zvýšenie hladiny grelínu v sére. Nižšia hladina tohto hormónu súvisí s priberaním a vznikom obezity.

Spozorovali významné zlepšenie glykemických premenných (HOMA-IR). Užívanie tabletiek s obsahom výťažku z artičoky počas jedla spôsobilo výrazné zníženie HOMA-indexu.

AKO HO TREBA UŽÍVAŤ?

Obvyklá denná dávka prípravku Altilix™ je 100-200 mg.

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26310198/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893885/