Nebezpečné nádory pečene, príznaky a liečba

Nebezpečné nádory pečene, príznaky a liečba

Nádory, ktoré sa v pečeni môžu objaviť môžu byť dvojaké: nezhubné (benígne) a zhubné (malígne). Čo sa zhubných nádorov týka, rozlišujeme primárne nádory pečene, ktoré sa vyvíjajú v spomínanom orgáne, a tzv. malígny proces (metastázy), ktorý vzniká v inom orgáne a zasiahol aj pečeň.

Nezhubný nádor na pečeni

Nezhubný (benígny) nádor v mnohých prípadoch často spozoruje lekár až v rámci ultrazvukového vyšetrenia brušnej dutiny, ktoré bolo vykonané na základe iných príčin. Vo všeobecnosti takýto nádor nemá príznaky. Pokiaľ disponuje väčšími rozmermi, spravidla môže spôsobovať bolesti brucha, pocit nepohodlia; prípadné komplikácie môžu spôsobiť vážnejšie ťažkosti. Jeho rozlíšenie, rozpoznanie sa dá v rámci rôznych obrazotvorných vyšetrení, takže v niektorých prípadoch postačí ultrazvuk brucha, no treba vykonať aj CT, MR vyšetrenia. Do úvahy v prípade neistoty prichádza aj odber vzorky z tkaniva.

Oddelenie nezhubných nádorov od zhubných procesov je mimoriadne dôležité, pretože tieto prieniky treba liečiť na základe rozdielnych odborných predpisov.

Hemangióm na pečeni:

Benígna lézia vaskulárneho (cievneho) pôvodu, ktorá sa pokladá za najbežnejší z nádorov na pečeni (prevalencia: 0,4 – 20%). Má rôzne veľkosti, môže to byť len niekoľko milimetrov, ale môže dorásť až do veľkosti 10 – 20 cm. Častejšie sa vyskytuje u žien. Takýto nádor môže rásť vplyvom estrogénu, takže naň môže vplývať hormonálna liečba a tehotenstvo. V prípade väčších lézií (> 10 cm) spravidla nespôsobuje ťažkosti, môžu sa vyskytnúť mierne hornej polovice brucha, alebo celkový nepríjemný pocit. V zriedkavých prípadoch môže prasknúť, spôsobiť krvácanie a môže sa vytvoriť krvná zrazenina, čo spôsobí náhle a intenzívnejšie bolesti brucha. Špeciálnu liečbu, alebo odstránenie chirurgickým zákrokom si tento druh nádoru vyžaduje zriedka.

Fokálna nodulárna hyperplázia (FNH)

Benígne, nezhubné lézie pečene, bežnejšie hlavne u žien. Pomocou obrazotvorných vyšetrení ukazuje charakteristický obraz (zjazvenie v tvare hviezdy). Prevalencia je medzi 0,3 – 3%. Podľa niektorých štúdií môže byť ich vznik spojený s užívaním antikoncepčných piluliek, v súčasnosti však táto súvislosť zatiaľ nebola potvrdená. Príznaky prepuknú veľmi zriedka, necharakteristizuje ju malígna transformácia a zvyčajne si nevyžaduje špeciálnu liečbu.

Hepatocelulárny adenóm

Vyskytuje sa hlavne u žien a je spájaný s antikoncepciou, ktorá je spojená s účinkami estrogénu. Spravidla nemá príznaky, iba v prípade väčšej veľkosti môže spôsobiť brušné ťažkosti. Môže prasknúť, krvácať, čo môže mať za následok akútnu brušnú katastrofu. Ich malígna degenerácia je možná, takže si vyžaduje dôkladné sledovanie a v niektorých prípadoch môže byť potrebné chirurgické odstránenie tohto druhu nádoru.

Ďalšie nezhubné lézie:

 • Regeneratívne uzliny: môžu sa vyskytnúť hlavne po ústupe zápalu pečene alebo pri cirhóze pečene. Je dôležité ich odlíšiť od malígneho (zhubného) karcinómu pečene. Samotné uzliny inak nevyžadujú špeciálnu liečbu.
 • Cysty: Často sa vyskytujú aj v pečeni, najmä vo veku nad 50 rokov. Väčšinou nemajú príznaky a nevyžadujú liečbu. V prípade, že ide o väčšie cysty, sa môže zvážiť aspirácia pomocou ultrazvuku (odsávanie tekutiny).
 • Cysta spôsobená parazitárnou infekciou (Echinococcus): Jej šírenie môže pripomínať nádorové, vyžaduje si komplexnú liečbu (chirurgická a medikamentózna).
 • Absces: môže sa vyvinúť ako dôsledok závažnej bakteriálnej, alebo parazitárnej infekcie. Okrem liekovej liečby (silne cielená antibiotická alebo antiparazitická liečba) je často potrebný aj chirurgický zákrok.

Malígne nádory pečene („primárna rokovina pečne“, hepatocelulárny karcinóm, HCC)

Výskyt HCC, epidemiologické údaje

Ide o celosvetovo pomerne častý nádor (podľa údajov WHO bol 7. najbežnejším zhubným nádorom v roku 2020), ktorý sa najčastejšie vyvíja v rámci už existujúceho chronického ochorenia pečene. Z toho tiež vyplýva, že jeho výskyt je častejší v oblastiach, kde sa vyskytuje aj vírusová hepatitída.
Podľa dostupných údajov WHO bolo v roku 2020 diagnostikovaných na celom svete viac ako 900 000 prípadov, z toho najvyšší počet v Ázii (72,5% prípadov, čiže takmer 610 000 pacientov), ​​ale tiež viac ako 82 000 prípadov sa potvrdilo v Európe. Mužov toto ochorenie postihuje o niečo častejšie.

Anamnéza HCC, rizikové faktory

Vznik zhubného, čiže malígneho nádoru, predstavuje dlhý, pomerne komplikovaný proces vo viacerých krokoch. V 80-90% prípadov nádory na pečeni vznikli z cirhózy pečene (ktorá sa prejavila z rôznych dôvodov, príčin).

Rizikové faktory:

 • infekcie vírusom hepatitídy (vírusy hepatitídy B, C, D),
 • alkoholické ochorenie pečene,
 • stukovatenie pečene,
 • obezita,
 • poruchy skladovania pečene (hemochromatóza, Wilsonova choroba),
 • fajčenie,
 • aflatoxín (toxín produkovaný plesňami).

Klinický obraz a príznaky HCC

Aké príznaky poznáme v prípade rakoviny pečene? Samotný nádor na pečeni je vo väčšine prípadov asymptomatický, bezpríznakový, najčastejšie mu dominuje klinický obraz základného chronického ochorenia pečene.
Na malígny proces poukazuje, pokiaľ sa stav doteraz stabilného ochorenia pečene náhle začne zhoršovať, dôjde k výraznému úbytku hmotnosti, zvýšenej teplote, zvýši sa jeho slabosť, vyvinie sa (alebo sa zvýši) žltačka a aj laboratórne parametre ukazujú progresiu.

V prípade nádorov s väčšími rozmermi sa môže vyskytnúť bolesť brucha, nepríjemné pocity nepohody, nadúvanie, nevoľnosť a zvracanie. Vzhľadom na veľkosť a umiestnenie nádoru môže ten tlačiť na bránicu a spôsobiť nepríjemnú dýchavičnosť.

Príznaky nádoru pečene

Nádor pečene sa prejavuje rôznymi príznakmi.

Príznaky:

Diagnóza HCC

V prípade pacientov s chronickým ochorením pečene treba, aby boli starostlivo sledovaní a v ich prípade by sa mali vykonávať pravidelné testy, ktoré by potvrdili nádor (laboratórne, obrazotvorné). Nádory sa môžu vyvinúť aj v zdravej pečeni, ale takéto prípady predstavujú zriedkavú skupinu.

Vyšetrenia pacienta

 • Zaznamenanie anamnézy a pretrvávajúcich sťažností: pokiaľ sú známe, s osobitným zreteľom na súčasné ochorenie pečene a užívanie prostriedkov na povzbudenie (alkohol, drogy).
 • Fyzikálne vyšetrenie: zamerané najmä na oblasť brucha a na kožu. V prípade veľkého nádoru môže byť nádor dokonca hmatateľný, alebo môže byť pečeň zväčšená a nerovnomerná. Môže sa vyskytnúť žltačka, abnormálny ascites (hromadenie vody v brušnej dutine, brušná vodnatieľka), a môžu sa vaskulárne proliferácie podobné pavučine stať viditeľnými cez kožu. Koža môže byť po celom tele edematózna, s menším alebo väčším zakrvácaním.
 • Odber krvi, laboratórne testy: hladina nádorového markera AFP (alfa-fetoproteín) sa najčastejšie zvyšuje u malígnych nádorov pečene (jeho hladiny však môžu byť zvýšené u nešpecifických nádorov pečene, iných nádorov a iných chorôb). AFP má citlivosť na HCC približne 60% a špecificitu asi 80%. AFP možno použiť na sledovanie účinnosti už cielenej liečby nádorov, resp. na vyhodnotenie podozrenia na recidívu.
  Pečeňové enzýmy (bilirubín, GOT, GPT, GGT, ALP) môžu byť tiež zvýšené v prípade nádorov, môžu klesnúť hladiny bielkovín, môže byť predĺžený čas zrážania krvi a môžu byť zvýšené hladiny amoniaku.
 • Obrazotvorné vyšetrenia: ultrazvuk brušnej dutiny, CT/MR vyšetrenie brušnej dutiny s kontrastom. CT/MR vyšetrením možno vykonať vizualizáciu rozsahu samotného nádoru a posúdiť, či sa v organizme nachádzajú blízke alebo vzdialené metastázy.
 • Odber vzoriek tkaniva (biopsia pečene): simultánne zobrazovacie skenovanie má za úlohu zameranie nádoru v pečeni a odobratie vzorky lézie pomocou ihly, ktorá sa následne patologicky vyšetrí. Presná histologická diagnóza predstavuje kľúčovovú dôležitosť pre všetky nádory, pretože v mnohých prípadoch práve ona určuje ďalšiu špecifickú liečbu.

Možnosti liečby HCC

K dispozícii sú možnosti komplexnej onkologickej liečby, ktorá v sebe zahŕňa chirurgickú, medikamentóznu (chemoterapiu) terapiu a terapiu ožarovaním. O tom, ktorého pacienta je možné liečiť a akým spôsobom, rozhoduje a odporúča onkologická komisia zložená z niekoľkých odborníkov na základe histologického typu, štádia nádoru a celkového stavu a pridružených ochorení pacienta.

Chirurgické riešenie

Ide o chirurgické odstránenie časti pečene, ktorá obsahuje nádor (chirurgická resekcia). Rozsah takéhoto zákroku závisí od veľkosti a umiestnenia nádoru a v prípade potreby možno odstrániť dokonca jeden celý lalok pečene. Chirurgické riešenie je bohužiaľ dostupné iba u malého počtu pacientov, pretože nádor je často odhalený neskoro (príliš veľký, pravdepodobne so vzdialenými metastázami), alebo je pečeň kvôli základnému ochoreniu „príliš chorá“ na to, aby podstúpila chirurgický zákrok.

Protinádorová farmakoterapia

Môže sa použiť ako doplnok k chirurgickej liečbe, alebo samostatne. V mnohých prípadoch sa v pokročilých prípadoch považuje iba za paliatívne riešenie (ktoré nemá za následok trvalé vyliečenie, iba zníženie symptómov). Existuje už spôsob, pri ktorom sa chemoterapeutické látky, ktoré ničia nádorové tkanivo, nedodávajú do systémového obehu, ale do krvných ciev vedúcich priamo k samotnému nádoru. Účinok chemoterapeutického liečiva sa teda zvyšuje lokálne, pričom spôsobuje menej všeobecných vedľajších účinkov. Teraz existuje nový typ protirakovinových liekov (antikoagulačné lieky zabraňujúce tvorbe ciev), ktorý špecificky zabraňuje tvorbe a rastu krvných ciev, ktoré kŕmia nádor. Takto nádorové bunky nedostávajú dostatok krvi a kyslíka, nemôžu rásť a následne odumierajú.

Terapia ožarovaním

V prípade rakoviny pečene sa aplikuje zriedka.

Ďalšie možnosti

Medzi ďalšie terapeutické možnosti patrí:

 • ligácia (viazanie) krvných ciev vedúcich k nádorom postihnutej časti pečene 

Týmto sa eliminuje prívod krvi do tohto nádoru. Ide o dodanie špecifickej deštruktívnej látky (napr. koncentrovaného alkoholu) cez žilu zásobujúcu nádor.

 • rádiofrekvenčná liečba

V rámci  nej sa do malígneho jadra zavedú elektródy a produkované teplo vyvíja škodlivý účinok.

 • alternatívne liečebné postupy

Používajú sa na zmiernenie následkov konvenčných postupov. Liečivé huby – Ganoderma lucidum and Shiitake sa podľa starej čínskej medicíny používajú na problémy s pečeňou dlhé roky a majú pozitívny vplyv na zmiernenie nežiadúcich následkov chemoterapie. 

Dôkladné sledovanie a starostlivosť o pacienta je v ideálnom prípade skutočná tímová práca: môže sa na ňom podieľať gastroenterológ / hepatológ / internista, onkológ, špecialista na rádioterapiu, invazívny rádiológ, resp. dôležitú úlohu môžu zohrať aj dietológ a psychológ.

Prognóza HCC

Výsledok ochorenia závisí od rozsahu rakoviny, jeho umiestnenia, lokalizácie v pečeni, štádia nádoru, závažnosti súvisiaceho ochorenia pečene a celkového stavu a súvisiacich ochorení pacienta. To všetko určuje, o akej konkrétnej liečbe možno uvažovať, čo do veľkej miery určuje šance pacienta na prežitie.

Bohužiaľ, diagnostika rakoviny pečene (HCC) vo veľkej väčšine prípadov prichádza neskoro, takže šance na prežitie u postihnutých pacientov predstavujú malé percento. V súčasnosti predstavuje priemerné päťročné prežitie okolo 18%.

Ako naznačujú vyššie uvedené údaje, dôkladné sledovanie a pravidelné lekárske prehliadky predstavujú nevyhnutnosť. Vo všeobecnosti totiž platí, že ak sa zistí závažné ochorenie v rannom štádiu, pravdepodobne možno očakávať lepší výsledok.

Metastázy, postupovanie choroby

V pečeni sú bežné metastázy malígnych nádorov rôznych orgánov. Často sa vyskytujú vo viacerých ohniskových (multiplex) formách. Môže sa stať, že počas rutinného ultrazvukového vyšetrenia brucha sa príležitostne objavia pečeňové metastázy tak, že východzí (pôvodný) nádor ani nepoznáme.

Prakticky ktorýkoľvek orgánový nádor môže metastázovať do pečene, najbežnejšie sú však nádory postihujúce:

 • prsia,
 • hrubé črevo, konečník,
 • pažerák,
 • žalúdok,
 • obličky,
 • pľúca,
 • pokožka,
 • vaječníky, maternica,
 • pankreas.

Liečba metastatického karcinómu pečene je vo väčšine prípadov paliatívna, takže terapeutický súbor nástrojov sa zhoduje so súborom pre primárne nádory heparu. Prognózu možno v prípade prítomnosti metastáz nazvať žiaľ vyslovene zlou.

Zdroje:

https://www.uptodate.com/contents/hepatic-hemangioma?search=hepatic%20tumor&topicRef=3575&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-patient-with-an-incidental-solid-liver-lesion?search=hepatic%20tumor&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-hepatocellular-carcinoma?search=hcc&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-risk-factors-for-hepatocellular-carcinoma?search=hcc%20prognosis&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6
https://gco.iarc.fr
https://www.medscape.com/answers/197319-39201/what-is-the-prognosis-for-hepatocellular-carcinoma-hcc
https://www.healthline.com/health/liver-metastases#causes