Rakovina pažeráka: riziká, príznaky, liečba

Rakovina pažeráka: riziká, príznaky, liečba

Pažerák (esophagus) je tubulárny, dutý orgán umiestnený v hrudníku, vystlaný sliznicou. Spája hltan a žalúdok. Rakovina pažeráka (zhubný novotvar, karcinóm, nádor) najčastejšie vzniká v sliznici orgánu. Na základe histologických rozborov možno rozlíšiť dva hlavné typy: skvamocelulárny karcinóm pochádzajúci zo skvamocelulárnych buniek; a takzvaný adenokarcinóm žliaz.

Výskyt rakoviny pažeráka

I napriek tomu, že tento tym rakoviny je – v pomere k ostatným nádorovým ochorenia – pomerne zriedkavá, v posledných rokoch, žiaľ, počet postihnutých pacientov pribúda. Podľa údajov WHO bolo v roku 2020 celosvetovo diagnostikovaných viac ako 600 000 nových prípadov. Na základe dostupných údajov bolo napríklad iba na Slovensku diagnostikovaných v roku 2018 celkovo vyše 12 000 prípadov rakoviny, z ktorých isté percento tvorí, samozrejme, aj nádor pažeráka. Z týchto údajov tiež vyplýva, že ochorenie postihuje výrazne vyšší podiel mužov. Najčastejšie sa vyskytuje medzi 50. a 70. rokom života. Môže postihnúť ktorúkoľvek časť pažeráka, ale najčastejšie sa vyskytuje v jeho dolnej tretine.

Rakovina pažeráka: rizikové faktory

Na vzniku malígneho karcinómu sa podieľajú aj genetické faktory a faktory predstavujúce celkový životný štýl, životné prostredie danej osoby. Vo väčšine prípadov možno pozorovať nadmerné fyzikálne a chemické podráždenie pažeráka.

Vymenujme si teda najzákladnejšie rizikové faktory

 • Nadmerná konzumácia alkoholu.
 • Fajčenie.
 • Pravidelná konzumácia príliš horúcich jedál a nápojov.
 • Konzumácia veľkého množstva údených potravín.
 • Pravidelná konzumácia veľmi korenistých, pikantných jedál.
 • Toxíny pochádzajúce z určitých druhov húb (aflatoxín).
 • Pretrvávajúci reflux (GERD).
 • Otrava kyselinou alebo lúhom.
 • Ožiarenie.

Príznaky ochorenia

Ide o veľmi zákerné ochorenie, nakoľko relatívne dlhý čas nevykazuje žiadne charakteristické príznaky. Z toho vyplýva, že pacienti často vyhľadajú lekára neskoro, až vtedy, keď je vo väčšine prípadov ochorenie už v pokročilom štádiu.

Aké príznaky sa môžu pri tomto ochorení prejaviť?

 • Ťažkosti s prehĺtaním, ktoré sa zvyčajne prejaví najskôr pri tuhej strave, neskôr sa pripoja aj ťažkosti s prehĺtaním tekutín.
 • Pri prehĺtaní sa môže vyskytnúť bolesť.
 • „Pocit hrče“ pri prehĺtaní (najmä ak nádor zasiahol hornú časť pažeráka).
 • Častá nevoľnosť, napínanie a vracanie.
 • Nadmerný úbytok hmotnosti.
 • Zachrípnutie, chrapot, kašeľ.

Diagnóza

Ochorenie býva často diagnostikované až v pokročilých prípadoch. Nádor rýchlo metastázuje, šíri sa do okolitých tkanív, resp. sa môže prostredníctvom krvného obehu a lymfatického systému šíriť do vzdialenejších orgánov (napr. pečeň, pľúca, kosti).

Aké vyšetrenia môže pacient očakávať?

 • Dôkladná anamnéza a záznam ťažkostí.
 • Fyzické vyšetrenie.
 • Odber krvi, laboratórne vyšetrenie: neexistuje žiadna špecifická laboratórna abnormalita naznačujúca rakovinu pažeráka – v niektorých prípadoch možno pozorovať mierny zápal a anémiu.
 • Endoskopické vyšetrenie (gastroskopia): pri vyšetrení vidno priamy obraz pažeráka a steny žalúdka a sliznice, takže prípadné zmeny vidieť priamo. Pri vyšetrení možno odobrať vzorky z podozrivých oblastí (biopsia) a histologické vyšetrenie na určenie presného typu nádoru.
 • Zobrazovacie vyšetrenia: CT/MR vyšetrenia sú pri diagnostike potrebné takmer vo všetkých prípadoch, taktiež pre potreby plánovanej liečby. Môžu pomôcť ukázať rozsah nádoru a zohrávajú dôležitú úlohu pri stanovení štádia a hodnotení prítomnosti blízkych, alebo vzdialených metastáz. Počas diagnostiky môže byť potrebné aj kontrastné röntgenové vyšetrenie, ale to sa v dnešnej dobe používa už pomenej.

Vyšetrenie zvyčajne začína interný lekár a gastroenterológ, následne v liečbe a starostlivosti pokračuje onkológ. Pokiaľ nastáva možnosť riešenia chirurgickou cestou, členom komplexného liečebného tímu je, samozrejme, aj chirurg.

Liečba

Existujú komplexné možnosti onkologickej liečby, ktoré v sebe zahŕňajú chirurgický zákrok, medikamentóznu terapiu (chemoterapia) a ožarovanie. O tom, ktorému pacientovi by mala byť a aká liečba predpísaná, rozhoduje tzv. onkologická komisia. Tá je zložená z viacerých odborníkov (onkológ, chirurg, patológ) a rozhoduje na základe presného histologického typu nádoru, štádia nádoru a celkového stavu pacienta a prípadných pridružených ochorení.

 • Chirurgická liečba: Výlučne chirurgická liečba môže poskytnúť trvalé, kuratívne riešenie. Ideálnym chirurgickým riešením je úplné odstránenie nádoru, pričom je funkcia samotného pažeráka zachovaná v čo najväčšej miere. Táto situácia ale bohužiaľ nastáva len zriedka. Technicky existuje niekoľko druhov chirurgických riešení, každé je však veľmi komplikované a zdĺhavé, čo predstavuje pre pacienta mimoriadnu záťaž. Vzhľadom na to, že ide o veľmi zákerný typ nádoru, v mnohých prípadoch po stanovení diagnózy už nie je pre pokročilé štádium nádoru možnosť kuratívneho chirurgického zákroku.
 • Chemoterapia a/alebo ožarovanie (rádioterapia): môže predstavovať doplnkovú terapiu, pred alebo po operácii; resp. v pokročilých prípadoch paliatívnym spôsobom, keď sa už neočakáva úplné uzdravenie, hľadá sa možnosť predĺženia života, prežitia, pomocou liečby.
 • Paliatívna starostlivosť: jej dôležitou súčasťou je vhodná úľava od bolesti a liečba poruchy prehĺtania rozšírením stenózy pažeráka (napr. endoskopom, implantáciou špeciálnej kovovej trubice nazývanej „pažerákový stent“).

Prognóza rakoviny pažeráka

Toto ochorenie je mimoriadne agresívny typ nádoru, ktorý sa často rozpozná až neskoro, čo výrazne zhoršuje šance na prežitie u postihnutého pacienta. Priemerná päťročná miera prežitia malígneho karcinómu pažeráka je okolo 20 % – čím skôr je nádor rozpoznaný, tým väčšia je šanca na prežitie.

Práve z toho dôvodu sa oplatí minimalizovať rizikové faktory ovplyvniteľné životosprávou, a pri podozrivých príznakoch čo najskôr začať s cieleným vyšetrením.

https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-table?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=asr&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1

https://www.cancer.gov/pediatric-adult-rare-tumor/rare-tumors/rare-digestive-system-tumors/esophageal

https://www.cancer.org/cancer/esophagus-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html