Rakovina pažeráka: riziká, príznaky, liečba

Rakovina pažeráka: riziká, príznaky, liečba

Pažerák (esophagus) je tubulárny, dutý orgán umiestnený v hrudníku, vystlaný sliznicou. Spája hltan a žalúdok. Rakovina pažeráka (zhubný novotvar, karcinóm, nádor) najčastejšie vzniká v sliznici orgánu. Na základe histologických rozborov možno rozlíšiť dva hlavné typy: skvamocelulárny karcinóm pochádzajúci zo skvamocelulárnych buniek; a takzvaný adenokarcinóm žliaz.

Výskyt rakoviny pažeráka

I napriek tomu, že tento tym rakoviny je – v pomere k ostatným nádorovým ochorenia – pomerne zriedkavá, v posledných rokoch, žiaľ, počet postihnutých pacientov pribúda. Podľa údajov WHO bolo v roku 2020 celosvetovo diagnostikovaných viac ako 600 000 nových prípadov. Na základe dostupných údajov bolo napríklad iba na Slovensku diagnostikovaných v roku 2018 celkovo vyše 12 000 prípadov rakoviny, z ktorých isté percento tvorí, samozrejme, aj nádor pažeráka. Z týchto údajov tiež vyplýva, že ochorenie postihuje výrazne vyšší podiel mužov. Najčastejšie sa vyskytuje medzi 50. a 70. rokom života. Môže postihnúť ktorúkoľvek časť pažeráka, ale najčastejšie sa vyskytuje v jeho dolnej tretine.

Rakovina pažeráka: rizikové faktory

Na vzniku malígneho karcinómu sa podieľajú aj genetické faktory a faktory predstavujúce celkový životný štýl, životné prostredie danej osoby. Vo väčšine prípadov možno pozorovať nadmerné fyzikálne a chemické podráždenie pažeráka.

Vymenujme si teda najzákladnejšie rizikové faktory

 • Nadmerná konzumácia alkoholu.
 • Fajčenie.
 • Pravidelná konzumácia príliš horúcich jedál a nápojov.
 • Konzumácia veľkého množstva údených potravín.
 • Pravidelná konzumácia veľmi korenistých, pikantných jedál.
 • Toxíny pochádzajúce z určitých druhov húb (aflatoxín).
 • Pretrvávajúci reflux (GERD).
 • Otrava kyselinou alebo lúhom.
 • Ožiarenie.

Príznaky ochorenia

Ide o veľmi zákerné ochorenie, nakoľko relatívne dlhý čas nevykazuje žiadne charakteristické príznaky. Z toho vyplýva, že pacienti často vyhľadajú lekára neskoro, až vtedy, keď je vo väčšine prípadov ochorenie už v pokročilom štádiu.

Aké príznaky sa môžu pri tomto ochorení prejaviť?

 • Ťažkosti s prehĺtaním, ktoré sa zvyčajne prejaví najskôr pri tuhej strave, neskôr sa pripoja aj ťažkosti s prehĺtaním tekutín.
 • Pri prehĺtaní sa môže vyskytnúť bolesť.
 • „Pocit hrče“ pri prehĺtaní (najmä ak nádor zasiahol hornú časť pažeráka).
 • Častá nevoľnosť, napínanie a vracanie.
 • Nadmerný úbytok hmotnosti.
 • Zachrípnutie, chrapot, kašeľ.

Diagnóza

Ochorenie býva často diagnostikované až v pokročilých prípadoch. Nádor rýchlo metastázuje, šíri sa do okolitých tkanív, resp. sa môže prostredníctvom krvného obehu a lymfatického systému šíriť do vzdialenejších orgánov (napr. pečeň, pľúca, kosti).

Aké vyšetrenia môže pacient očakávať?

 • Dôkladná anamnéza a záznam ťažkostí.
 • Fyzické vyšetrenie.
 • Odber krvi, laboratórne vyšetrenie: neexistuje žiadna špecifická laboratórna abnormalita naznačujúca rakovinu pažeráka – v niektorých prípadoch možno pozorovať mierny zápal a anémiu.
 • Endoskopické vyšetrenie (gastroskopia): pri vyšetrení vidno priamy obraz pažeráka a steny žalúdka a sliznice, takže prípadné zmeny vidieť priamo. Pri vyšetrení možno odobrať vzorky z podozrivých oblastí (biopsia) a histologické vyšetrenie na určenie presného typu nádoru.
 • Zobrazovacie vyšetrenia: CT/MR vyšetrenia sú pri diagnostike potrebné takmer vo všetkých prípadoch, taktiež pre potreby plánovanej liečby. Môžu pomôcť ukázať rozsah nádoru a zohrávajú dôležitú úlohu pri stanovení štádia a hodnotení prítomnosti blízkych, alebo vzdialených metastáz. Počas diagnostiky môže byť potrebné aj kontrastné röntgenové vyšetrenie, ale to sa v dnešnej dobe používa už pomenej.

Vyšetrenie zvyčajne začína interný lekár a gastroenterológ, následne v liečbe a starostlivosti pokračuje onkológ. Pokiaľ nastáva možnosť riešenia chirurgickou cestou, členom komplexného liečebného tímu je, samozrejme, aj chirurg.

Liečba

Existujú komplexné možnosti onkologickej liečby, ktoré v sebe zahŕňajú chirurgický zákrok, medikamentóznu terapiu (chemoterapia) a ožarovanie. O tom, ktorému pacientovi by mala byť a aká liečba predpísaná, rozhoduje tzv. onkologická komisia. Tá je zložená z viacerých odborníkov (onkológ, chirurg, patológ) a rozhoduje na základe presného histologického typu nádoru, štádia nádoru a celkového stavu pacienta a prípadných pridružených ochorení.

 • Chirurgická liečba: Výlučne chirurgická liečba môže poskytnúť trvalé, kuratívne riešenie. Ideálnym chirurgickým riešením je úplné odstránenie nádoru, pričom je funkcia samotného pažeráka zachovaná v čo najväčšej miere. Táto situácia ale bohužiaľ nastáva len zriedka. Technicky existuje niekoľko druhov chirurgických riešení, každé je však veľmi komplikované a zdĺhavé, čo predstavuje pre pacienta mimoriadnu záťaž. Vzhľadom na to, že ide o veľmi zákerný typ nádoru, v mnohých prípadoch po stanovení diagnózy už nie je pre pokročilé štádium nádoru možnosť kuratívneho chirurgického zákroku.
 • Chemoterapia a/alebo ožarovanie (rádioterapia): môže predstavovať doplnkovú terapiu, pred alebo po operácii; resp. v pokročilých prípadoch paliatívnym spôsobom, keď sa už neočakáva úplné uzdravenie, hľadá sa možnosť predĺženia života, prežitia, pomocou liečby.
 • Paliatívna starostlivosť: jej dôležitou súčasťou je vhodná úľava od bolesti a liečba poruchy prehĺtania rozšírením stenózy pažeráka (napr. endoskopom, implantáciou špeciálnej kovovej trubice nazývanej „pažerákový stent“). Súčasťou paliatívnej starostlivosti môže byť aj liečba vitamínmi a liečivými hubami, ktoré zlepšujú celkovú náladu človeka a zmierňujú bolesti.

Prognóza rakoviny pažeráka

Toto ochorenie je mimoriadne agresívny typ nádoru, ktorý sa často rozpozná až neskoro, čo výrazne zhoršuje šance na prežitie u postihnutého pacienta. Priemerná päťročná miera prežitia malígneho karcinómu pažeráka je okolo 20 % – čím skôr je nádor rozpoznaný, tým väčšia je šanca na prežitie.

Práve z toho dôvodu sa oplatí minimalizovať rizikové faktory ovplyvniteľné životosprávou, a pri podozrivých príznakoch čo najskôr začať s cieleným vyšetrením.

https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-table?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=asr&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1

https://www.cancer.gov/pediatric-adult-rare-tumor/rare-tumors/rare-digestive-system-tumors/esophageal

https://www.cancer.org/cancer/esophagus-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html