Preháňadlo | Prírodný spôsob očisty čreva použitia laxatív

Preháňadlo

Laxatívum, čiže preháňadlo môže byť aj nebezpečné.

Preháňadlo a očistu čreva si ešte aj v dnešných časoch veľa ľudí nesprávne dáva do súvislosti. Pritom však medzi nimi existuje obrovský rozdiel.

„Mýtus preháňadlo”, ako o ňom dnes hovoríme, sa zakladá na klamnom omyle; ten spočíva v tom, že je údajne vhodné na detoxikáciu, a taktiež na zníženie telesnej hmotnosti. Obe tvrdenia predstavujú omyl, navyše mnohí si neuvedomujú nebezpečenstvo pravidelného užívania lieku tohto typu.

OČISTA ČREVA A JEJ CIEĽ

Prvoradým cieľom procesu očisty čreva predstavuje odstránenie nahromadených škodlivých látok a parazitov v hrubom čreve. Ďalším cieľ tvorí nastavenie rovnováhy črevnej flóry tak, aby sa procesy v črevnom trakte normalizovali.

Očista čreva môže byť účinná len vtedy, keď neškodí zdraviu a funkcie čriev sa vplyvom očisty čreva nezmenia. Na to potrebujeme dostatočné množstvo potravinárskej vlákniny a použitie takého prípravku, ktorý spĺňa požiadavky procesu nazývaného očista čreva.

Na uvedené ciele je dokonale vhodný prípravok NaturalSwiss – vláknina Clean Inside – očistná kúra. Vyvinuli ho tak, aby odstránenie škodlivých látok z hrubého čreva prebehlo bez deštrukcií.

PRINCÍP JEHO PÔSOBENIA

Nielen v našej krajine, ale na celom svete predstavuje liek, ktorý sa často používa bezdôvodne; to môže vyvolať množstvo komplikácii a tiež zapríčiňuje rôzne ochorenia. Túto skutočnosť len zhoršuje situácia, že vo väčšine lekární laxatíva predávajú bez lekárskeho predpisu.

Z viacerých aspektov zdraviu mimoriadne škodí. Jedna z príčin sa skrýva v princípe jeho činnosti. Obsahuje totiž také chemické zlúčeniny, ktoré majú na stenu čriev rušivý vplyv, pretože nútia svalstvo hrubého čreva k zvýšenej činnosti. Preto ide potom vyprázdňovanie ľahšie. Keď ho používame častejšie, oslabujeme tým svalový tonus hrubého čreva. Tak sa prirodzená peristaltika spomalí a za veľmi krátky čas nastane stav, kedy vyprázdňovanie stolice bez pomoci  preháňadla vôbec nenastane. Situácia sa postupne zhoršuje, nakoľko organizmus si veľmi rýchlo na tieto chemické zlúčeniny privykne. Preháňadlo a jeho účinnosť bude len vtedy pôsobiť tak, ako chceme, keď budeme preháňadlo postupne užívať v čoraz väčšom množstve, lebo na obvyklú dávku preháňadla už hrubé črevo patrične nereaguje. Na základe tohto princíp jeho činnosti dáva okamžitú odpoveď na otázku, aký je rozdiel medzi preháňadlom a prípravkom na proces nazývaný očista čreva. Aj účinky na zdravie sú pri nich jednoznačne odlišné.

PREHÁŇADLO A JEHO NEBEZPEČENSTVÁ

Vyššie sme už uviedli, že laxatívum, ak ho užívame pravidelne, vyvoláva závislosť, čiže na dosiahnutie adekvátnej činnosti čriev ho treba čím ďalej, tým väčšie množstvo. Ak ho teda užívame pravidelne, prirodzená peristaltika postupne zaniká.

Ďalším obrovským nebezpečenstvom môže byť vysušenie črevného prostredia, čo môže byť čiastočne spôsobené nízkym príjmom tekutín. V druhom rade v hrubom čreve nenastane absorpcia vody v normálnom množstve, nakoľko kvôli zrýchlenému pohybu nie je na to dostatočný čas. Tento stav vedie k dehydratácii, k všeobecnému nedostatku tekutín, čo môže viesť k ťažkému poškodeniu tkaniva čriev.

Prípravok, ktorým vieme docieliť zvýšenú črevnú motilitu (pohyblivosť), zabraňuje nielen vstrebávaniu dostatočného množstva tekutín; zabraňuje aj vstrebávaniu tých minerálnych látok, ktoré organizmus potrebuje, a ktoré sa do organizmu  môžu dostať len týmto spôsobom. Dôsledkom toho môžu vzniknúť ochorenia z nedostatku živín, a súčasne sa okamžite zmení aj fungovanie imunitného systému. To má za výsledok sklon k infekciám a ich nárast.

Keď sa preháňadlo užíva pravidelne, jeho vedľajšími účinkami sa stena čriev poškodzuje, čo môže viesť k vzniku rakoviny hrubého čreva.

Okrem hore uvedených ochorení, keď sa užíva pravidelne, môže dôjsť k  nasledujúcim komplikáciám: celková slabosť a letargia, nevoľnosť, infekcia čriev, rozmazané videnie, ťažké a pravidelné bolesti brucha, chronická hnačka alebo zápcha, prílišná plynatosť a nafúknutie, poškodenie ľadvín, srdcová arytmia a rôzne iné poškodenia orgánov.

Napriek opísaným skutočným zdravotným rizikám veľmi veľa ľudí tieto ľahko dostupné preháňadlá užíva bez naozajstných príčin – a to z dôvodu, že ich použitie nevyžaduje nenáročnosť, pričom však ozajstnú pomoc neposkytnú.

NEPOUŽÍVAJTE PREHÁŇADLO, STAVTE NA PRÍRODNÚ OČISTU ČREVA!

Keď niekoho trápi zápcha a siahne po riešení, ktoré ponúka práve tento liek. Je tak zrejmé, že úplne ignoruje základný fakt; a to ten, že zápcha neznamená nutne ochorenie, v každom prípade však ide o príznak nejakej choroby. Vhodné riešenie by predstavovala liečba skutočnej príčiny, namiesto toho, aby sme neuvážene užili preháňadlo.

Primárnu príčinu zápchy tvorí nevhodná strava, nedostatočný príjem potravinovej vlákniny, ďalej príliš malá spotreba tekutín a sedavý spôsob života. V prvom rade treba zmeniť doterajší spôsob života – takto možno problém zápchy môže vyriešiť až u 80 % ľudí.

Ak sa niekto rozhodne pre riešenie, ktoré ponúka preháňadlo, v domnienke, že tak dosiahne očistu čreva, v tom prípade sa radšej odporúča špeciálne vyvinutý prípravok bohatý na vlákniny, vláknina Clean Inside. Vláknina Clean Inside šetrne odstraňuje nahromadené škodlivé látky z hrubého čreva a pritom nepoškodzuje črevnú sliznicu.

Z hore uvedeného jednoznačne vyplýva, že medzi preháňadlom a očistou čreva existuje veľký rozdiel. Kým preháňadlo skrýva v sebe extrémne nebezpečenstvo, zatiaľ čo skutočná očista čreva predstavuje bezpečným spôsobom odstránenia nahromadených škodlivých látok.