Rakovina pankreasu, príčiny vzniku, liečba

Rakovina pankreasu, príčiny vzniku, liečba

Pankreas (inak nazývaný aj podžalúdková žľaza) sa nachádza v brušnej dutine. Ide o orgán s dĺžkou asi 20 cm a jeho hlavnou funkciou je produkcia tráviacich enzýmov a rôznych hormónov (napríklad inzulínu). Rôzne ochorenia tejto žľazy sú pomerne časté, no medzi nimi vyniká hlavne zhubný nádor pankreasu, teda rakovina pankreasu. 

Výskyt ochorenia

Výskyt rakoviny pankreasu je v posledných desaťročiach čoraz častejší a význam choroby vzhľadom na extrémne agresívny priebeh nemožno poprieť. 

V zásade možno povedať, že populácia mladšia ako 40 rokov sa s týmto ochorením stretáva často, ale jej výskyt pribúdajúcim vekom jednoznačne stúpa. Vyskytuje sa väčšinou vo veku 65 až 80 rokov, o niečo častejšie postihuje mužov.

Podľa údajov, ktoré zverejnila WHO bolo do roku 2020 celosvetovo diagnostikovaných takmer pol milióna karcinómov pankreasu. 

Podľa dostupných údajov z roku 2017 bolo je Slovensko celosvetovo na druhom mieste, čo sa výskytu tejto choroby týka. Čísla ukazujú jasný nárast v porovnaní s obdobiami hodnotenými skôr. Počet diagnostikovaných prípadov rastie bohužiaľ z roka na rok.

Rakovina pankreasu: rizikové faktory

Vznik rakoviny pankreasu, podobne v prípade iných typov rakoviny, predstavuje viacstupňový komplexný proces, na ktorom sa podieľajú tak genetické faktory, ako aj faktory okolia kde žijeme. 

Čo tvorí predispozíciu pre vznik rakoviny pankreasu?

 • faktory životného prostredia, faktory súvisiace so životným štýlom: nadváha, obezita, strava s vysokým obsahom kalórií, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, škodlivosť kadmia… atď.
 • rodinná akumulácia
 • nádorové syndrómy (napr. dedičný nepolypózny karcinóm hrubého čreva – HNPCC, syndróm familiárnej adenomatóznej polypózy – FAP, Peutzov-Jeghersov syndróm… atď.)
 • cystická fibróza
 • dedičná pankreatitída 
 • cukrovka (typ 2, vysoká hladina inzulínu)

V prípade predisponujúcich faktorov odporúčame veľmi dôkladné sledovanie a pravidelné vyšetrenia u internistu, resp. gastroenterológa.

Príznaky rakoviny pankreasu

Rakovina pankreasu je obzvlášť zákerne sa rozvíjajúci, agresívny typ nádoru, ktorý sa, žiaľ, často prejavuje až vtedy, keď sa nádor rozšíri do celého tela.

Aké sú teda možné príznaky rakoviny pankreasu?

 • bolesť brucha: hlavne v žalúdku; môže vyžarovať do chrbta; charakteristickým znakom je, že zintenzívnie v nočných hodinách
 • strata hmotnosti, nechutenstvo
 • žltačka
 • vznikajúci diabetes
 • nevoľnosť a vracanie, poruchy vyprázdnenia žalúdka
 • hnačka, zápcha
 • zväčšenie sleziny
 • skleslosť, únava
 • zvýšená teplota, horúčka (často v prípade upchatých žlčovodov, cholangitídy)

Diagnóza rakoviny pankreasu

Vzhľadom na to, že symptómy nie sú špecifické a často sa prejavujú príliš neskoro, stanovenie diagnózy je rovnako určené neskoro. Pri podozrivých sťažnostiach je určite opodstatnené začať s cieleným vyšetrením, nakoľko priebeh nádoru je veľmi agresívny, čím skôr sa stanoví presná diagnóza, tým väčšia je šanca na uzdravenie.

Aké vyšetrenia môže pacient očakávať?

 • Zaznamenanie anamnézy a ťažkostí.
 • Fyzické vyšetrenie: s osobitným zreteľom na oblasť brucha. Môže sa vyskytnúť tlaková citlivosť brucha, alebo žltačka. V niektorých prípadoch možno nahmatať zväčšenú slezinu a zväčšené lymfatické uzliny.
 • Odber krvi, laboratórne vyšetrenie: vo významnej časti prípadov možno pozorovať zvýšené hladiny nádorového markera CA19-9 (hladiny môžu byť zvýšené pri nešpecifických karcinómoch pankreasu, iných nádoroch a iných ochoreniach). CA19-9 disponuje citlivosťou na rakovinu pankreasu v 70 % a špecificitu má asi 87 %. Môžu byť pozorované zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a obštrukčných enzýmov; v niektorých prípadoch môže dokonca byť pozorovaná anémia a vyššie hladiny zápalových markerov.
 • Zobrazovacie vyšetrenia: Pri stanovení diagnózy zohrávajú rozhodujúcu úlohu (ultrazvuk brušnej dutiny, kontrastné CT / MR vyšetrenie brucha).

Kontrastné CT brucha má v diagnostike rakoviny pankreasu primárnu úlohu. Okrem rozsahu nádoru možno pomocou CT/MR vyšetrenia posúdiť, či sa v tele pacienta nachádzajú blízke, alebo vzdialenejšie metastázy.

 • ERCP (endoskopická retrográdna cholangio-pankreatografia): Ide o kombináciu endoskopického odrazu horného gastrointestinálneho traktu a kontrastného Rtg vyšetrenia. Na stanovenie presnej diagnózy je často potrebné vykonať ERCP. Poskytuje príležitosť na histologické odbery vzoriek a vykonanie paliatívnych zásahov ktoré zmierňujú príznaky.
 • Histologický odber vzoriek tkaniva (biopsia): možno vykonať pomocou ERCP, alebo chirurgickým zákrokom brušnej dutiny. Resp. často aj pomocou aspiračného odberu vzorky ihlou zobrazovacieho zariadenia. Presná histologická diagnóza je kľúčová, pretože v mnohých prípadoch diktuje ďalšie špecifické možnosti následnej onkologickej liečby.

Liečba rakoviny pankreasu

V dnešnej dobe sú už k dispozícii komplexné možnosti onkologickej liečby, ktoré zahŕňajú chirurgický zákrok, chemoterapiu a ožarovanie. Tzv. onkologická komisia, zložená z viacerých odborníkov, rozhoduje o tom, ktorý pacient  a aký typ liečby by mal dostať. Rozhoduje sa na základe typu histologických vzoriek, štádia nádoru a celkového stavu pacienta a jeho pridružených ochorení.

Šanca na úplné vyliečenie vyvstáva iba v tom prípade, ak sa ochorenie odhalí v ranom štádiu, a ešte pred vznikom metastáz. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov (asi 80%) dochádza k určeniu diagnózy až vtedy, kedy už úplné zotavenie nemožno očakávať.

 • Chirurgické riešenie: Radikálne chirurgické odstránenie je jedinou dlhodobo účinnou liečbou rakoviny pankreasu. Bohužiaľ, kvôli agresívnemu priebehu ochorenia k nemu dochádza len zriedka.
 • Protinádorová medikamentózna terapia (chemoterapia): môže sa použiť ako doplnková liečba chirurgického zásahu, alebo aj ako samostatná terapia. Často, pri pokročilých prípadoch, prichádza do úvahy už iba ako paliatívne riešenie (na zmiernenie príznakov, zápalu).
 • Terapia ožarovaním: pri tomto type rakoviny sa aplikuje menej, prichádza do úvahy iba ako paliatívna, doplnková terapia.
 • Alternatívna terapia – používa sa na zmiernenie príznakov chemoterapie, a celkovo na zlepšenie kvality života pacienta. Spomína sa liečivý účinok medicinálnych húb.

 V prípade rakoviny podžalúdkovej žľazy je nevyhnutná pravidelná starostlivosť o pacienta vyškoleným odborným tímom. Treba vedieť, že akýkoľvek typ liečby pacient dostáva, je to pre jeho organizmus mimoriadne veľká záťaž.

Prognóza ochorenia

Prognóza závisí okrem iného od veľkosti nádoru, štádia rakoviny, presného histologického typu a celkového stavu pacienta a jeho pridružených ochorení. Žiaľ, v prípade karcinómu tohto druhu dôjde k jeho odhaleniu vo väčšine prípadov príliš neskoro, v pokročilom štádiu (štádium IV), takže šance na prežitie sú podstatne horšie.

Priemerná päťročná miera prežitia pri rakovine pankreasu je okolo 5 – 10 %, vďaka čomu patrí medzi prípady s najhoršími prognózami do budúcnosti.

 Ako konať v rámci prevencie? 

Jednoznačná prevencia bohužiaľ neexistuje. Rozhodne však treba minimalizovať rizikové faktory súvisiace so životným štýlom. Účasť na pravidelných kontrolných vyšetreniach v prípade známych, už existujúcich rizikových faktorov, predstavuje jediným spôsob, ako včas odhaliť ochorenie.

Radšej sa báť, ako naľakať sa: ťažkosti prejavujúce sa v oblasti brušnej dutiny treba vždy brať vážne a včas začať s cieleným vyšetrovaním.

https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-table?v=2020&mode=cancer 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pancreatic-cancer/pancreatic-cancer-prognosis