Rakovina žalúdka, alebo nádor žalúdka

Rakovina žalúdka, alebo nádor žalúdka

Žalúdok tvorí mimoriadne dôležitú súčasť tráviaceho systému a rôzne ochorenia tohto orgánu sú prekvapivo časté. Bohužiaľ, rakovina žalúdka predstavuje vážny patologický stav, ktorý sa v dnešnej dobe diagnostikuje často. Z hľadiska histológie rozlišujeme niekoľko typov nádorov žalúdka, ale približne 90% malígnych procesov predstavuje adenokarcinóm vznikajúci  v žalúdočných žľazách, takže z klinického hľadiska sa tento považuje za najvýznamnejší.

Možnosti výskytu a prepuknutia tejto choroby

Podľa údajov WHO z roku 2020 bolo v priebehu predchádzajúceho roku diagnostikované toto ochorenie na celom svete u viac ako 1 milión pacientov, čo predstavuje 5,6% všetkých registrovaných malígnych ochorení. Týmto počtom teda tento druhy choroby tvorí 5. najbežnejší typ rakoviny na svete. Viac ako 70% diagnostikovaných prípadov možno pozorovať v rozvojových krajinách.

Podľa štatistík EU táto choroba tvorí deviaty najbežnejší typ malignity v Európe. Častejšie vzniká u mužov ako u žien; resp. častejšie vo vyššom veku. Rakovina u mladých nevzniká tak často.

Možné rizikové faktory zvyšujúce pravdepodobnosť výskytu ochorenia

Vývoj rakoviny žalúdka predstavuje zložitý komplexný proces, v ktorom zohrávajú úlohu genetické faktory, ale rovnako aj faktory nadobudnuté prostredníctvom životného štýlu

 • Genetické faktory: Dedičnosť a hromadenie v rodinách bola preukázaná približne u 10% prípadov.
 • Infekcia Helicobacter pylori (H.pylori): táto baktéria zodpovedá za vývoj určitých druhov žalúdočných vredov (vredy žalúdka) a chronických zápalov žalúdka (gastritída), jej prítomnosť zvyšuje riziko vzniku karcinómu žalúdka.
 • Stravovacie návyky: častá konzumácia jedál s vysokým obsahom soli; údených jedál; resp. strava s nízkym obsahom čerstvého ovocia a zeleniny tiež zvyšuje riziko vzniku tohto ochorenia.
 • Faktory životného štýlu: fajčenie, nadváha, obezita, pravidelná nadmerná konzumácia alkoholu sa tiež počítajú ako významný rizikový faktor.
 • Niektoré choroby žalúdka: benígne nádory žalúdka (napr. polypy), chronický zápal sliznice žalúdka, žalúdočné vredy; resp. stav po operácii žalúdka tiež predurčujú výskyt malígneho karcinómu žalúdka.

Príznaky naznačujúce prítomnosť rakoviny

Aké príznaky produkuje nádor žalúdka? V počiatočnom štádiu neprodukuje charakteristické príznaky. Práve preto je toto ochorenie diagnostikované v mnohých prípadoch až v pokročilom štádiu. Bohužiaľ aj to sa stáva, že sa ochorenie prejaví až vtedy, keď sú už prítomné metastázy. Mnohokrát sa samotné hľadanie primárneho karcinómu spustí až z dôvodu spomínanej prítomnosť samotných metastáz a tak sa odhalí aj samotná rakovina. (vyhľ. – latinsky, príznaky rakoviny žalúdka, – príznaky, – prejavy, – liečba, – priebeh, – stravovanie)

Príznaky, ktoré môžu poukazovať na rakovinu žalúdka:

 • strata chuti do jedla, inak neobjasnená strata hmotnosti;
 • odmietnutie určitých jedál a nápojov, obzvlášť príznačný je odpor k mäsu;
 • nutkanie na vracanie, častá nevoľnosť, zvracanie, v pokročilom štádiu zvracanie krvi;
 • nestabilná bolesť brucha, pretrvávajúce pálenie záhy, bolesť žalúdka;
 • tráviace ťažkosti;
 • čierna stolica, kolomažovitá stolica (strávená krv v stolici);
 • neustály pocit plnosti v žalúdku;
 • ťažkosti s prehĺtaním;
 • nádor v hornej časti brucha môže byť zriedka hmatateľný;
 • anémia.

Rakovina žalúdka – spôsob diagnostiky

V prípade podozrivých príznakov treba myslieť na to a začať s cieleným vyšetrením u odborného lekára – gastroenterológa. Charakteristická môže byť aj rodinná akumulácia, ktorá si vyžaduje ešte dôkladnejšie sledovanie u tých pacientov, ktorých rodinná anamnéza preukázala vo viacerých prípadoch prítomnosť malígneho nádoru žalúdka.

V tejto súvislosti možno vykonať mnoho rôznych druhov vyšetrení, ale pre mnohých pacientov predstavuje nepríjemné gastroskopické vyšetrenie pre konečnú diagnózu nevyhnutnosť.

Aké vyšetrenia možno očakávať?

 • Zaznamenávanie anamnézy a sťažností: s osobitným zreteľom na rodinnú anamnézu.
 • Fyzické vyšetrenie: V prípade veľkého nádoru môže byť nádor zriedka hmatateľný. Okolie žalúdka môže byť citlivé na tlak.
 • Odber krvi, laboratórne vyšetrenie: neexistujú žiadne špecifické abnormality v laboratórnych hodnotách naznačujúce nádor na žalúdku. V niektorých prípadoch môže byť vykázaná anémia, alebo sa môžu vyskytovať zvýšené hladiny niektorých nádorových markerov (napr. CA 72-4, CEA, CA 19-9).
 • Gastroskopia, odber tkanív (biopsia): vyšetrenie ukazuje priamy obraz steny žalúdka a možného nádoru. Dá sa urobiť odber vzoriek a histologické vyšetrenie tkaniva v záujme presného stanovenia histologického typu nádoru, čo môže byť smerodajné v prípade liečby.
 • Obrazotvorné vyšetrenia: do úvahy prichádza aj ultrazvuk brušnej dutiny, CT/MR vyšetrenie brucha, ale úlohu v prípade diagnostiky majú iba doplnkovú, pri gastroskopii. Úloha CT (zriedka aj MR) spočíva skôr v posúdení štádia: pomocou nich možno posúdiť, či sa v organizme nachádzajú blízke alebo vzdialené metastázy.

V minulosti zohrávalo pri diagnostike dôležitú úlohu röntgenové vyšetrenie žalúdka použitím kontrastnej látky, v dnešnej dobe však jeho úlohu takmer úplne prevzala endoskopia (gastroskopia), pretože umožňuje presnejšiu vizualizáciu a počas vyšetrenia možno vykonať aj histologický odber vzoriek tkaniva.

Aké možnosti liečby rakoviny žalúdka existujú?

Existujú komplexné možnosti onkologickej liečby, ktoré zahŕňajú chirurgický zákrok, farmakotickú liečbu (chemoterapiu) a ožarovanie. Konkrétny postup liečby pre toho-ktorého pacienta, v závislosti od presného histologického typu, štádia nádoru a celkového stavu a pridružených ochorení,  odporúča tzv. Onkologická komisia (onko-team), zložená z niekoľkých odborníkov (onkológ, chirurg, patológ). Pri liečbe rakoviny žalúdka hrajú kľúčovú úlohu chirurgické a chemoterapeutické metódy.

 • Liečba chirurgickým zákrokom: primárnym zákrokom, ktorý treba vykonať, predstavuje čiastočné odstránenie žalúdka, t.j. odstránenie časti žalúdka postihnutej karcinómom. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné odstrániť celý žalúdok. V mnohých prípadoch tiež treba odstrániť okolité lymfatické uzliny. Chirurgické riešenie, podľa možnosti úplné odstránenie nádoru, znamená najväčšiu šancu na zotavenie. (vyhľ. vyoperovaný žalúdok, život bez žalúdka)
 • Chemoterapia: Môže sa použiť ako doplnková liečba pred alebo po operácii; resp. v pokročilých prípadoch paliatívnym spôsobom, keď už neočakávame úplné zotavenie, ale i napriek tomu sa lekári snažia o predĺženie doby prežitia touto liečbou.
 • Terapia ožarovaním: v prípade rakoviny žalúdka sa používa relatívne zriedka. Zvyčajne má doplnkovú úlohu.
 • Liečivé hubypoužívajú sa ako doplnková terapia liečby rakoviny žalúdka, na zlepšenie kvality života pri alebo po chemoterapii. Medicinálne huby vhodné pri rakovine žalúcka sú Reishi a Herícium.

Prognóza choroby, dôležité faktory ovplyvňujúce prípadnú liečbu

V súvislosti s touto témou vo vyhľadávačoch často vidíme výraz – prognóza, – prežitie. Prognóza ochorenia tiež závisí od veľkosti (rozsiahlosti) nádoru, histologického typu, všeobecného stavu pacienta, pridružených chorôb, ako aj od typu a agresivity aplikovanej liečby.

Bohužiaľ, vo väčšine prípadov diagnózu stanovia neskoro, v pokročilejšom prípade, takže šance na prežitie sú podstatne horšie. Podľa štatistík 5-ročný čas prežitia rakoviny žalúdka existuje v prípade 32% postihnutých, pokiaľ nádor neprenikol do vzdialenejších orgánov (nevznikli metastázy). Ak však nádor prehupol do pokročilého štádia a zasiahnuté boli aj vzdialenejšie orgány, spomínaný 5-ročný čas prežitia možno pripísať iba asi 6% pacientov.

Prevencia rakoviny žalúdka, kedy nadišiel čas vyhľadať lekára

Pri vzniku rakoviny žalúdka hrá úlohu veľa faktorov súvisiacich so životným štýlom, takže ovplyvniť ich môže v podstate každý.

Mimoriadnu dôležitosť predstavuje vyvážená strava, jedálniček bohatý na vlákninu, vitamíny, čerstvú zeleninu a ovocie. Pravidelný pohyb a udržiavanie správnej telesnej hmotnosti tiež veľmi prospievajú; resp. nezaškodí zabudnúť na fajčenie a nadmernej konzumácii alkoholu.

V prípade pretrvávajúcich žalúdočných ťažkostí určite treba navštíviť odborného lekára – gastroenterológa, pretože mnohé predisponujúce stavy (napr. chronický zápal, infekcia H. pylori) možno dobre liečiť.

Zdroje:

WHO, GLOBCAN 2020:  https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-diagnosis-and-staging-of-gastric-cancer?search=gastric%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.cancer.net/cancer-types/stomach-cancer/statistics
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rakovina_%C5%BEal%C3%BAdka