Zápal pažeráka, príčiny a liečba

Zápal pažeráka, príčiny a liečba

Pažerák (esophagus) je tubulárny, dutý orgán vystlaný sliznicou, umiestnený v hrudníku, ktorý spája hltan a žalúdok. Ezofagitída, čiže zápal pažeráka, je zápalové ochorenie (ezofagitída), ktoré je v dnešnej dobe pomerne časté a môže byť spôsobené množstvom faktorov.

Čo všetko môže byť príčinou zápalu tohto orgánu?

 • Reflux (gastroezofageálna refluxná choroba – GERD): najčastejšia príčina zápalu. Pri GERD je problémom nedostatočná funkcia ústia žalúdka, zvierača, v dôsledku čoho kyslý obsah žalúdka pravidelne prúdi späť do ezofagu, dráždi jeho sliznice a spôsobuje zápal.
 • Pravidelné vracanie: podobne ako pri refluxe, časté vracanie môže spôsobiť podráždenie a zápal jeho sliznice.
 • Infekcie (baktérie, vírusy, plesne, parazity): zvyčajne sa nevyskytujú „samostatne“, ale ako komplikácia už existujúceho infekčného ochorenia. Častejšie sa vyskytuje u pacientov s oslabeným imunitným systémom.
 • Alergický pôvod: Alergická reakcia – väčšinou na nejaký alergén prijatý stravou – môže spôsobiť taktiež zápal pažeráka.
 • Eozinofilná bunková ezofagitída (eosinophil esophagitis): zvyčajne je výsledkom alergického mechanizmu, pri ktorom sa určité typy bielych krviniek – eozinofilné granulocyty – nahromadia vo výstelke a spôsobujú zápal.
 • Korozívne poranenie: Konzumácia kyseliny alebo lúhu môže viesť k mimoriadne ťažkej ezofagitíde, dokonca aj so život ohrozujúcimi komplikáciami.
 • Pikantné a korenisté jedlá: Dráždivé, až žieravé jedlá a nápoje môžu spôsobiť dočasnú ezofagitídu.
 • Lieky: Pokiaľ nejaký liek (napr. niektoré nesteroidné antiflogistiká, antibiotiká a pod.) uviazne v pažeráku, prilepí sa na jeho stenu, môže spôsobiť aj ťažký lokálny zápal.

Aké príznaky môže produkovať ezofagitída?

 • Ťažkosti s prehĺtaním, poruchy prehĺtania, bolestivé prehĺtanie.
 • Pálenie záhy, pálivá bolesť na hrudníku, pocit nepohodlia v bruchu, ktorý je po konzumácii jedla výraznejší.
 • Nevoľnosť, závrate, vracanie.
 • Pocit zaseknutia sústa, ale v prípade komplikácií (stenóza, zúženie) môže nastať skutočné zaseknutie prehltnutého sústa, aj/alebo neschopnosť prehĺtať.
 • V prípade dlhodobej existencie postihnutý pacient nechce jesť, preto môže dôjsť k úbytku hmotnosti a oslabeniu.
 • Kašeľ, pravidelný chrapot, zachrípnutie.
 • Zápach z úst.

Diagnostika tohto nepríjemného ochorenia

Na základe charakteristických symptómov možno predpokladať spomínaný zápal. V prípade podozrenia treba v každom prípade absolvovať gastroenterologické vyšetrenie, pri ktorom lekár dojedná ďalšie konkrétne potrebné vyšetrenia.

Aké vyšetrenia prichádzajú do úvahy?

 • Zaznamenávanie anamnézy a ťažkostí.
 • Fyzické vyšetrenie: Zvyčajne neexistuje žiadny významný špecifický rozdiel. Občas môže byť tlaková citlivosť okolo žalúdka.
 • Odber krvi, laboratórne vyšetrenie: neexistuje žiadna špecifická laboratórna abnormalita pre ezofagitídu. V závislosti od pôvodu môžu existovať menšie, alebo veľké rozdiely v niektorých hodnotách (napr. v zápalových parametroch).
 • Gastroskopia, odber tkaniva (biopsia): Vyšetrenie zobrazuje priamy obraz vnútorného povrchu ezofagusu a žalúdka a v prípade potreby aj histologický odber. Na stanovenie definitívnej diagnózy je vo väčšine prípadov potrebné zrkadlové vyšetrenie žalúdka.
 • Zobrazovacie vyšetrenia: ultrazvuk brucha, CT/MR vyšetrenie brušnej dutiny, ktoré môže byť v niektorých prípadoch dôležité z pohľadu diferenciálnej diagnostiky. V diagnostike kedysi zohrával dôležitú úlohu röntgen s použitím kontrastnej látky, ale takmer úplne prevzala jeho úlohu endoskopia (gastroskopia). V zriedkavých prípadoch, zvyčajne v prítomnosti anatomickej obštrukcie (napr. závažná stenóza), môže byť potrebná.

Možnosti samotnej liečby zápalu, ako si môžeme pomôcť?

V zásade sa toto ochorenie lieči v závislosti od vyvolávajúcej príčiny. Pokiaľ sa dá liečiť príčina vzniku, vo väčšine prípadov sa vylieči aj samotný zápal.

Optimalizácia faktorov životného štýlu a medikamentózna terapia môže byť súčasťou komplexnej liečebnej stratégie, v závažných prípadoch sa dá zvážiť aj chirurgické riešenie.

Potrebnú terapiu v každom prípade individuálne naplánuje lekár príslušného pacienta.

 • Zmena faktorov životného štýlu: dosiahnutie a udržanie optimálnej telesnej hmotnosti, pravidelné cvičenie, vyhýbanie sa škodlivým návykom (fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, nadmerný príjem kofeínu). Dodržiavajte správnu životosprávu, stravu tým, že sa budete vyhýbať pikantným, dráždivým, príliš korenistým jedlám. Ďalej sa odporúča jesť aj niekoľkokrát denne, no menšie porcie. V prípade refluxového pôvodu môže zdvihnutie čela lôžka pomôcť zmierniť nočný „spätný tok“ kyslého žalúdočného obsahu do ezofagusu. V prípade preukázaného alergického pôvodu treba zistený alergén podľa možnosti úplne vylúčiť.
 • Lieková terapia: Antibiotická, antivírusová, alebo antifungálna terapia môže pomôcť pri zotavovaní sa z infekčného pôvodu. V prípade refluxového pôvodu môžu pomôcť lieky, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu a znižujú tvorbu kyseliny.
 • Chirurgické riešenie: Pri ťažkom refluxe, ktorý dobre nereaguje na liekovú terapiu, možno zvážiť aj chirurgické riešenie.

Aké možné komplikácie sa môžu vytvoriť pri tejto chorobe?

 V prípade ezofagitídy je mimoriadne dôležitá včasná kauzálna liečba. Pokiaľ postihnutý pacient nedostane vhodnú liečbu, možno očakávať komplikácie rôznej závažnosti.

 Aké komplikácie sa môžu vyskytnúť pri ezofagitíde? 

 • Zjazvenie, zúženie.
 • Krvácanie.
 • Ulcerácia pažeráka (vredy na sliznici), krvácanie, zriedkavo ťažká perforácia.
 • Dlhodobo pretrvávajúca ezofagitída môže zvýšiť riziko vzniku malígneho karcinómu.

Pokiaľ sa s adekvátnou kauzálnou liečbou začne včas, dá sa vyhnúť komplikáciám a dosiahnuť úplné vyliečenie vo väčšine prípadov, bez reziduálnych (zbytkových) symptómov.

Niekoľko slov na záver

Ezofagitída je pomerne časté ochorenie, ktoré môže byť spôsobené množstvom faktorov. Najčastejšou príčinou je reflux vznikajúci v dôsledku nesprávneho uzatvárania ústia (zvierača) žalúdka. Spôsobuje nepríjemné príznaky (porucha prehĺtania, pálenie záhy, pocit diskomfortu v bruchu, nevoľnosť/vracanie, pocit zaseknutia sústa a pod.), ktoré postihnutému pacientovi strpčujú každodenný život. Na stanovenie správnej diagnózy je často potrebné okrem základných vyšetrení aj zrkadlové vyšetrenie žalúdka. Liečba ochorenia závisí od vyvolávajúcich príčiny. Terapia zahŕňa optimalizáciu faktorov životného štýlu, liekovú terapiu, v závažných prípadoch aj riešenie chirurgickým zákrokom. Mimoriadnu dôležitosť má adekvátna kauzálna liečba začatá včas, z dôvodu aby sa zabránilo rozvoju ďalších komplikácií a vo väčšine prípadov sa dá dosiahnuť úplné uzdravenie.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/esophagitis/symptoms-causes/syc-20361224