Všetko, čo sa oplatí vedieť o kapary

Všetko, čo sa oplatí vedieť o kapary

V očiach mnohých ľudí sú kapary iba jednou zo surovín používaných pri príprave jedál. Lahodné bobuľky, no prekvapivo v sebe ukrývajú napríklad aj mnoho zdravotných výhod. Nakoľko majú vysoký obsah bioaktívnych zlúčenín, vykazujú farmakologické účinky, vďaka čomu ich možno považovať za účinné rastlinné liečivo na rôzne ochorenia.

V posledných desaťročiach sa čoraz viac pozornosti venuje účinkom potravín, ktoré disponujú bohatým obsahom polyfenolov, na zdravie. Medzi také možno napríklad zaradiť aj kaparu tŕnistú (Capparis spinosa), ktorá v sebe urýva veľké množstvo bioaktívnych fytochemických zložiek. Účinné látky, ktoré izolovali z rôznych častí rastliny – jej nezrelými kvetnými púčikmi sú kapary – sú jednotlivo, alebo spolu zodpovedné za farmakologické vlastnosti rastliny.

Kapary tvoria organickú zložku mimoriadne obľúbenej stredomorskej kuchyne. Jedna polievková lyžica kapary napríklad obsahuje iba dve kalórie, ale toto množstvo disponuje mimoriadnym obsahom antioxidantov, fytonutrientov a vitamínov. Rôzne časti rastliny vrátane bobúľ, ovocia a koreňov, sa odpradávna používali ako tradičná bylinná medicína. Rovnako aj jej korene v Egypte používali na liečbu ochorení pečene a obličiek, v Ríme na ochrnutie (paralýzu), v Maroku na liečbu cukrovky (diabetes), v oblastiach severného Pakistanu na duševné poruchy a v Iráne na liečbu hemoroidov a dny. V Číne sa používa v tradičnej medicíne proti reumatoidnej artritíde a dne. Ovocie kapary (plody kríka) nie je to isté ako kapary. Samotné kapary, ktoré bežne poznáme, pripravujú z púčikov kríka, zatiaľ čo ovocie kapary predstavuje plod Capparis spinosa. Púčiky aj plody konzervujú v octovej šťave, ale samotné ovocie má sladšiu chuť.

ČO OBSAHUJÚ?

Kapary obsahujú dôležité minerálne látky, ako napríklad železo, vápnik, meď a sodík. Obsahuje tiež vitamíny A a K, niacín a riboflavín, resp. taktiež vlákninu. Obsahuje množstvo takých flavonoidov, ako kaempferol, rutín a kvercetín (všetky tri tvoria účinné antioxidanty). Vieme, že antioxidanty dokážu viazať voľné radikály, ktoré škodia organizmu a ktoré môžu inak spôsobiť zápaly, rakovinu a ochorenia spojené s pokožkou. Podľa najnovších výskumov napríklad disponuje kvercetín analgetickými, protizápalovými, antibakteriálnymi a antivírusovými účinkami. Ďalej obsahuje tokoferoly a karotenoidy, glukozinoláty obsahujúce síru, terpenoidy a polysacharidy. Glukozinoláty inak predstavujú sekundárne rastlinné metabolity, ktoré z farmakologického hľadiska majú istú dôležitosť, nakoľko môžu hrať úlohu v prípade prevencie ochorení a rizika vzniku karcinogenézy.

Tri štúdie preukázali, že semená Capparis spinosa obsahujú dve hlavné nenasýtené mastné kyseliny, kyselinu linolovú a kyselinu olejovú, ktoré môžu zlepšovať zdravie kardiovaskulárneho systému. Oleje zo semien obsahujú aj ďalšie mastné kyseliny, ako napríklad kyselina myristová, stearová a palmitová. Vďaka svojim už rutinným vlastnostiam zachytávať voľné radikály posilňuje kapiláry a zabraňuje tvorbe krvných zrazenín v cievach. Znižuje hladinu lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL). Hoci štúdie skúmajúce rôzne časti kapary tŕnistej uvádzajú širokú škálu farmakologických aktivít, presvedčivé informácie o všetkých vlastnostiach rastliny zatiaľ nemáme k dispozícii. Štúdie často naznačujú príčinné vzťahy medzi bioaktívnymi látkami kapary tŕnistej.

AKÉ MAJÚ ÚČINKY?

Rôzne lieky môžu mať deštruktívne vedľajšie účinky. Prave z tohto dôvodu môžu byť liečivé rastliny, vrátane Capparis spinosa v mnohých prípadoch terapeutickou alternatívou. Zhromaždili sme najdôležitejšie prospešné vlastnosti Capparis spinosa.

Chráni pečeň

V klinickej štúdii, v rámci ktorej bolo skúmaných 44 osôb trpiacich ochorením nealkoholickej stukovatenej pečene (NAFLD), znížilo 40 až 50 g kapary denne závažnosť ochorenia a hladiny dvoch dôležitých markerov poškodenia pečene, ALT a AST. [1.] Kyselina drakonónová v extrakte kapary zmiernila poškodenie orgánov u potkanov a zabraňovala uhynutiu hepatocytov vplyvom rôznych toxínov. [2.] U myší vysoké dávky extraktu kapary (400 mg/kg) a kvercetínu (20 mg/kg) znižovali poškodenie pečene spôsobené toxínmi. [3.] Čo sa úloh kapary v tejto oblasti týka, potrebujeme ďalšie klinické skúšky.

Tálium, najmä jeho soľné zlúčeniny, predstavuje vysoko toxickú látku. Otrava táliom – bežná v mnohých krajinách sveta – spôsobuje rozsiahle systémové poškodenie, najmä pečene. V jednej štúdii sa hodnotil hepatoprotektívny účinok extraktu z ovocia Capparis spinosa v súvislosti s poškodením pečene u potkanov otrávených táliom. 36 bielych albínskych samcov a samíc potkanov bolo náhodne rozdelených do troch skupín. Prvá skupina bola normálna (negatívna kontrola) skupina a naopak druhá bola skupina s táliom (pozitívna kontrola), v ktorej sa napríklad potkanom podávalo iba 10 mg/kg tália. V tretej skupine dostávali potkany 200 mg/kg ovocného extraktu po dobu 5 po sebe nasledujúcich dní pred podaním dávky 10 mg/kg tália. Výsledky naznačujú, že v dôsledku otravy táliom boli signifikantne znížené sérové ​​pečeňové transaminázy (AST a ALT), zatiaľ čo u tých potkanov, ktoré dostávali Capparis, histopatologické štádiá preukázali znížené poškodenie pečeňového tkaniva v porovnaní so skupinou s táliom. [4.]

Čo na to výskum?

V niekoľkých experimentoch bola pozorovaná priama súvislosť medzi extraktom kapary a najdôležitejšími patogénnymi spúšťačmi NAFLD (vyvolávajúce príčiny) vrátane inzulínovej rezistencie, hladiny cukru v krvi a lipidového profilu u diabetických pacientov. [5.] Zaujímalo ich, či má denná konzumácia kapary v kyslej zálievke (CFP) priaznivý vplyv na NAFLD. U u 44 osôb postihnutých nealkoholickým stukovatením pečene bola vykonaná 12-týždňová randomizovaná, kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia, a to pomocou metódy blokovej randomizácie. Subjekty boli rozdelené do kontrolných, alebo CFP skupín. Štúdia sa uskutočnila v období od marca do októbra 2016. Skupina CFP dostávala 40-50 gramov CFP počas denného jedla. Antropometrické výsledky, pomery lipoproteínov v sére a pečeňové enzýmy boli vyhodnocované pred aj po liečbe. Výsledky štúdie napríklad naznačujú, že pravidelná denná konzumácia CFP po dobu 12 týždňov môže potenciálne zabrániť vzniku kardiovaskulárnym komplikáciám u pacientov postihnutých NAFLD. Na potvrdenie týchto tvrdení však potrebujeme ešte ďalšie štúdie. [6.]

Dobré aj v prípade cukrovky

V rámci jednej randomizovanej, placebo kontrolovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdie bolo pozorovaných 54 pacientov s ochorením diabetes typu 2. Vedci zverejnili, že u pacientov, ktorí po dobu dvoch mesiacov užívali 1200 mg extraktu kapary denne, boli hladiny glykozylovaného hemoglobínu a cukru v krvi nalačno významne nižšie, ako v prípade účastníkov kontrolovanej skupiny. Výsledky výskumov vykázali zlepšenie hladiny triglyceridov a cukru v krvi u osôb trpiacich cukrovkou.[7.] Z toho dôvodu môže byť Capparis spinosa užitočná v prípade liečby stukovatenej pečene a metabolického syndrómu, pretože zohráva dôležitú úlohu pri zabránení glukoneogenézy pečene.

Podporuje úbytok hmotnosti

Vyško najavo, že u potkanov s diabetes, ktoré boli kŕmené vodným extraktom z ovocia kapary (20 mg/kg), bol po 2 týždňoch zaznamenaný výrazný pokles hmotnosti.[8.] Rovnako ďalšia štúdia tiež uvádza, že opakované, orálne podávanie tohto vodného extraktu malo po 2 týždňoch za výsledok významné zníženie telesnej hmotnosti u myší kŕmených stravou s vysokým obsahom tukov. Preto sa zdá, že je možné ho použiť v záujme chudnutia. Na potvrdenie týchto zistení však treba ďalšie štúdie.

Znižuje krvný tlak

V rámci vyšetrení hypertenzných potkanov sa taktiež uvádzalo, že pokiaľ sa vodný extrakt prášku z ovocia kapary podával po dobu 20 dní (150 mg/kg), systolický krvný tlak sa významne znížil už po 8 dňoch. To preto, že zvýši vylučovanie obličkových elektrolytov a zabraňuje aktivite angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), spájaného s nižšími hladinami krvného tlaku.

Antimikrobiálne

Štúdia zameraná na skúmanie antibakteriálnej aktivity kapary tŕnistej, uvádza, že rýchlosť rastu Deinococcus radiophilus bola významne inhibovaná (zabránená) pridaním vodných extraktov z koreňov rastliny, v porovnaní s kontrolnou skupinou.[9.] Autori napríklad preukázali, že vodné extrakty z koreňov kozorožca môžu zabrániť baktériám a plesniam, vrátane Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae a Candida albicans. [10.]

Protizápalové

Štúdia in vivo, uskutočnená na myšiach, uviedla, že albínske myši liečené listovým extraktom z kapary tŕnistej mali v porovnaní s kontrolnou skupinou významne menšiu veľkosť edému. To vlastne dokazuje protizápalovú aktivitu rastliny. Okrem toho autori tiež zistili, že významne znížila hrúbku dermy a infiltráciu imunitných buniek v mieste zápalu. Tieto štúdie naznačujú, že extrakty z listov zabraňujú expresii protizápalových cytokínov. [11.]

Proti kognitívnym poruchám

Capparis spinosa vykazuje tiež potenciálny ochranný účinok proti kognitívnym poruchám. Napríklad v rámci jednej štúdie bola podávaná injekcia lipopolysacharidu mladým potkaním samcom, čo malo za následok ťažkosti s učením a poškodenie pamäti. Vodný extrakt z púčikov capparis významne spomalil neurodegeneráciu, čo naznačuje, že rastlinu možno použiť na liečbu kognitívnych porúch. [12.]

Zdroje:

https://www.webmd.com/diet/health-benefits-capers
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5852692/

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5788220
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10433476/
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5755993/
4. https://www.seronijihou.com/article/evaluation-of-hepatoprotective-effects-of-capparis-spinosa-in-induced-thallium-poisoning-in-rats
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26445712/
6. https://sites.kowsarpub.com/ircmj/articles/63446.html
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24050578/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15814271/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21328135/
10. https://content.sciendo.com/view/journals/hepo/60/1/article-p39.xml
11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5282892
12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26934780/