Črevné problémy | Ľahší život bez črevných problémov

Črevné problémy | Ľahší život bez črevných problémov

Pojem črevné problémy je súhrnným pomenovaním tráviacich ťažkostí a iných ochorení čriev, ktoré nám veľmi dokážu znepríjemniť život. A to bez ohľadu na to, o aký druh problému čriev ide. Črevné problémy si nevyberajú; je jedno, či ide o mladého či starého človeka, muža, či ženu. Proti črevným ťažkostiam existuje jedna jediná zbraň, ktorou môžeme proti nim účinne bojovať, a tou je zdravá strava.

Črevné problémy sa v súčasnosti týkajú čoraz väčšieho počtu ľudí. Mnohé príčiny tejto tendencie treba hľadať v našom životnom štýle, pretože sa stravujeme rýchlo, povrchne; bez náležitej pozornosti, zvýšil sa pomer bezcenných jedál v našom jedálničku. Takýmto spôsobom sa nám do organizmu dostáva veľké množstvo toxických látok. Popritom sa málo hýbeme, príliš sa znervózňujeme, vedieme sedavý spôsob života a žijeme pod obrovským tlakom a neustálym stresom.

Žiaľ, stres a každodenný zhon sú činiteľmi, ktoré nedokážeme z nášho života úplne odstrániť. Avšak pri troche pozornosti môžeme vzniku črevných problémov predísť; keď znížime množstvo toxických látok, ktoré sa konzumáciou potravín dostávajú do organizmu. Tiež pravidelným pohybom budeme podporovať samočistiace procesy čriev.

NAJČASTEJŠIE ČREVNÉ PROBLÉMY

Dôvody vzniku najčastejšie sa vyskytujúcich črevných problémov, akými sú IBS (syndróm dráždivého čreva), Crohnova choroba divertikulóza, nie sú do dnešného dňa známe. Napriek tomu mnohé skúsenosti a názory zákazníkov potvrdzujú inverznú koreláciu medzi zdravou stravou a ťažkosťami čriev; ďalej s pravidelnou očistou čreva a črevnými problémami.

Aj z toho vidno, že väčšine črevných problémov sa dá predísť. Dajú sa aj ľahko liečiť: pri uvedomelom stravovaní a zdravom spôsobe života. Keď už ale nastali problémy a badáme na sebe známky niektorého ochorenia čreva, akým je napr. syndróm dráždivého čreva, boj s týmto nepríjemným ochorením dokážeme vynikajúco zvládnuť s Programom Clean Inside a pomocou zdravej stravy.

IBS

Nie je žiadne zriedkavé ochorenie čriev, postihuje jednu pätinu dospelej populácie. Presný dôvod jeho vzniku ešte nie je odhalený, s veľkou pravdepodobnosťou ide o funkčnú poruchu hrubého čreva. Choroba sa dá rozpoznať na základe jej príznakov. Podozrivými signálmi sú permanentná zápcha alebo hnačka alebo ich striedanie, nutkanie na vracanie počas jedenia alebo bezprostredne po jedle.

Crohnova choroba

Ide o chronický zápal črevného traktu. Pôvod jej vzniku je taktiež neobjasnený, ale – podobne ako v prípade už vyššie spomenutého syndrómu dráždivého čreva – pri jej vzniku hrajú dôležitú úlohu nezdravé stravovacie návyky, sedavý spôsob života, zanedbanie očisty čreva a nezdravá strava.

Divertikulóza

Ide o zápalový stav hrubého čreva. Spôsobuje zápal a vydutiny na stene hrubého čreva. Choroba je preto nebezpečnejšia než ostatné črevné problémy, lebo je dlhší čas bez viditeľných príznakov a keď sa už objavia jej príznaky, vo väčšine prípadov pomôže už len operácia. K vzniku divertikulózy okrem genetickej predispozície prispieva aj strava chudobná na vlákniny a zanedbanie očisty čreva.

Ako vyplýva z hore uvedeného, črevné problémy sa týkajú mnohých ľudí. Nie vždy sa im dá zabrániť, ale dôkladnou očistou čreva a zdravou stravou sa dajú udržať na uzde. Všeobecne možno povedať, že vzniku črevných problémov možno zabrániť, ale v prvom rade si musíme zvoliť zdravý a uvedomelý životný štýl.

DÔVODY VZNIKU ČREVNÝCH PROBLÉMOV A ICH KOMPLIKÁCIE

Črevné problémy môžu okrem nedostatkov v stravovaní vyvolať: dedičné sklony, vedľajšie účinky liekov, alebo nejaké vonkajšie vplyvy (znečistenie, otrava, atď.). Všeobecne teda možno povedať, že črevné problémy sú vo väčšine prípadov ochorenia, ktoré vznikajú vplyvom civilizačných faktorov a kvôli zlej životospráve. Avšak v mnohých prípadoch by sa im dalo predísť a dokonca v ranom štádiu by sa ľahko dali liečiť zmenou životného štýlu.

V dnešnej dobe sa o zdravej strave veľa hovorí. Napriek tomu si dostatočne neuvedomujeme jej celkový vplyv pri vzniku črevných problémov. Strava chudobná na vlákniny, nedostatočný príjem tekutín, umelé prídavné látky; tiež veľké množstvo výživovo veľmi nehodnotnej stravy a málo pohybu len zvyšujú riziko vzniku týchto ochorení. Keď zmeníme k lepšiemu čo i len jeden z vymenovaných  činiteľov, môže to priniesť výrazné zlepšenie nášho stavu. A ak úplne zmeníme celý náš životný štýl, je to už polovica úspechu. Ako súčasť zmeny životného štýlu odporúčame, aby sme pravidelne každý rok aspoň raz absolvovali očistu čreva a detoxikáciu!

Program Clean Inside napríklad pomôže pri vyčistení celého črevného traktu. S týmto vynikajúcim a účinným programom môžete ľahko zvíťaziť nad nepríjemnými príznakmi divertikulózy alebo syndrómu dráždivého čreva. Nech už v pozadí črevných ťažkostí stoja hocijaké črevné problémy.

Črevné a tráviace ťažkosti nesmieme zanedbať

V dlhodobom horizonte môžu spôsobiť veľmi závažné komplikácie. Naše črevá vykonávajú v organizme dve hlavné funkcie. Spoločným znakom oboch funkcií je, že majú vplyv na fungovanie celého nášho organizmu. Jednou úlohou je vstrebávanie živín a tým dodanie živín do buniek organizmu. Druhou úlohou je ochrana organizmu voči škodlivým votrelcom.

Ak sa naruší účinnosť vstrebávania a zužitkovania živín, ohrozí sa zásobovanie našich orgánov, svalov a tkanív energiou. To nevyhnutne vedie k zhoršeniu funkcií telesných orgánov. Ak tento stav trvá dlhšiu dobu, vzniknú rôzne chronické ochorenia a poškodenia orgánov. Zápaly, ktoré sú sprievodnými príznakmi črevných problémov, znižujú účinnosť trávenia a vstrebávania živín. To už aj po krátkom čase môže viesť k ochoreniam spôsobeným nedostatkom energie. Na základe tohto sa dá povedať, že črevné problémy a rôzne iné tráviace ťažkosti majú v dlhodobom horizonte veľmi negatívny vplyv na celý náš organizmus.

Keď sa oslabí imunitný systém nášho organizmu, stane sa zraniteľným voči patogénom. Narušením rovnováhy črevnej flóry stráca ľudský organizmus jednu zo svojich najsilnejších ochranných bášt. Preto nedokáže odolávať miliónom vírusom a baktérií, ktoré sa nachádzajú v našom bezprostrednom okolí; a i preto sme menej odolní voči infekčným ochoreniam.

AKO PREDCHÁDZAŤ ČREVNÝM PROBLÉMOM?

Črevné problémy sa môžu objaviť v ktorejkoľvek fáze nášho života. Preto je dobré vedieť, že nech už ide o syndróm dráždivého čreva, alebo o divertikulózu, väčšine črevných problémov sa dá predísť . Pomocou programu Clean Inside sa aj ľahko dajú liečiť.

Ak prijmeme fakt, že príčinou väčšiny črevných problémov je zlá životospráva a nezdravé stravovanie, tak si musíme uvedomiť, že v rámci prevencie črevných problémov môžeme aj v týchto oblastiach mnoho urobiť pre zlepšenie nášho celkového stavu.

Jednou najdôležitejších možností prevencie je pravidelná údržba nášho črevného traktu. Veľmi dôležité je aj to, aby sme so zreteľom na nárast množstva škodlivých a toxických látok venovali zvýšenú pozornosť detoxikácii a očiste čreva. Toto môžeme urobiť dvomi spôsobmi; každodennou podporou detoxikačných procesov v organizme pomocou čistiacich čajov, zeleniny, vláknin. Tiež nápojov s čo najväčším množstvom vypitej čistej vody, ako aj každoročným absolvovaním dôkladnejšej očistnej kúry.

Clean Inside Program odstráni z čriev nielen toxické látky a parazity, ale počas kúry nahradí do organizmu aj chýbajúce vlákniny, minerálne látky a vitamíny.

Keď sa budeme pravidelne hýbať, nielen že sa celkovo budeme cítiť lepšie; ožije aj náš krvný a lymfatický obeh, zlepší sa zásobovanie organizmu kyslíkom a tiež sa výrazne zlepší pohyb našich čriev.

Ochoreniam na črevné problémy sa dá v plnej miere predísť, čím si zabezpečíme vyrovnanejší a zdravší život.