Syndróm bakteriálneho prerastania čreva

Syndróm bakteriálneho prerastania čreva

Syndróm bakteriálneho prerastania čreva (small intestine bacterial overgrowth,čiže SIBO) spôsobuje abnormálne premnoženie baktérií v tenkom čreve.

 Ako vzniká SIBO?

V tenkom čreve prebýva v podstate oveľa menej črevných baktérií, ako v hrubom čreve, ba čo viac, dokonca aj zloženie bakteriálnej flóry v rôznych častiach čreva sa veľmi líši. Na rozhraní tenkého a hrubého čreva ústi tzv. zvierač, ktorý má dôležitú úlohu „brány“: zabezpečuje, že sa jednotlivé typy flóry „nezmiešajú“. Pokiaľ sa z nejakého dôvodu bakteriálna flóra hrubého čreva premnoží v tenkom čreve, vzniká vyššie spomenutý syndróm. V tomto prípade sa tenké črevo „kontaminuje“, teda znečisťuje bakteriálnou flórou, ktorá tam nemá čo hľadať, čo môže spôsobiť množstvo nepríjemných ťažkostí.

Faktory predisponujúce k rozvoju tohto ochorenia

Existujú také ochorenia, stavy, návyky, ktoré vyslovenie podporujú vstup a množenie baktérií hrubého čreva v tenkom čreve.

Predispozície vedúce k vzniku syndrómu kontaminovaného tenkého čreva môžu byť nasledovné:

 • stavy vedúce k lenivému pohybu čriev (napr. cukrovka, znížená funkcia štítnej žľazy, vysoký vek atď.);
 • znížená produkcia žalúdočnej kyseliny;
 • divertikulóza (prstovité výbežky v hrubom čreve);
 • Crohnova choroba;
 • zmenený stav po operácii zahrňujúcej žalúdok a tráviaci trakt (napr. odstránenie žalúdka, niektoré bariatrické operácie);
 • niektoré infekcie zasahujúce črevný systém;
 • sklerodermia;
 • lieky (napr. antibiotiká, lieky na zníženie žalúdočnej kyseliny);
 • nadmerný stres;
 • syndróm dráždivého čreva (IBS);
 • celiakia;
 • análna fistula;
 • faktory súvisiace so stravovacími návykmi (napr. nepretržité maškrtenie, nadmerný príjem cukru… atď.).

Aké príznaky produkuje SIBO?

Syndróm zvyčajne spôsobuje nepríjemné, nešpecifické – najmä gastrointestinálne – príznaky. Časť ťažkostí spôsobuje vzniká z dôvodu, že abnormálna prítomnosť baktérií v tenkom čreve podporuje fermentáciu skonzumovaných sacharidov. To vedie k tvorbe rôznych plynov (vodík, metán) a kyselín (kyselina mliečna, kyselina octová).

Postihnutý pacient môže pociťovať nasledovné príznaky:

 • nechutenstvo, chudnutie;
 • neistý pocit diskomfortu v oblasti brucha, bolesť brucha;
 • zvýšená tvorba plynov v črevách, nadúvanie;
 • závrate, nevoľnosť;
 • nepríjemný pocit plnosti po jedle;
 • v závažnejších prípadoch porucha vstrebávania a z nej vyplývajúce stavy nedostatku, ochorenia (napr. anémia, osteoporóza… atď.).

Treba vedieť, že nejde o špecifické príznaky; s podobnými ťažkosťami môžu byť spojené mnohé iné, závažnejšie, nebezpečnejšie choroby, ktorých vylúčenie je vo všetkých prípadoch veľmi dôležité. V prípade premenlivých návykov vyprázdňovania (najmä striedanie hnačky a zápchy) treba vždy dôkladné gastroenterologické vyšetrenie za účelom vylúčenia zhubného nádoru hrubého čreva.

Určenie diagnózy

Vzhľadom na to, že príznaky nepatria medzi špecifické, stanoviť diagnózu nemožno vždy len tak jednoducho.

Treba určite vedieť, že podobné príznaky môžu byť spôsobené mnohými ďalšími ochoreniami tráviaceho systému, ktoré môžu mať hoci aj vážnejšie následky. Práve preto v prípade typických ťažkostí treba dôkladné gastroenterologické vyšetrenie. V každom prípade ošetrujúci lekár nariadi potrebné vyšetrenia pre daného jedinca, na základe individuálneho posúdenia.

Aké vyšetrenia môže pacient očakávať?

 • Dôkladná anamnéza a záznam ťažkostí.
 • Fyzické vyšetrenie.
 • Odber krvi: neexistuje žiadna jasná diagnostická laboratórna abnormalita, môže byť dôležitá z hľadiska diferenciálnej diagnostiky. V prípade závažného syndrómu kontaminovaného tenkého čreva spojenou s poruchou vstrebávania môžu byť tieto príznaky viditeľné (napr. nedostatok železa, nízka hladina vitamínu B12, alebo kyseliny listovej, anémia… atď.).
 • Vyšetrenie stolice: kultivácia stolice (na vylúčenie infekčného pôvodu), test na prítomnosť krvi v stolici (Weberov test).
 • Zobrazovacie vyšetrenia: ultrazvuk brušnej dutiny, v niektorých prípadoch CT/MR vyšetrenie brucha. Pri tomto type syndrómu sa nepozoruje jasná indikácia, ale môže byť dôležité z hľadiska diferenciálnej diagnostiky.
 • Laktulózový test (vodíkový dychový test): Neinvazívny a vonkoncom nie nepríjemný test môže pomôcť potvrdiť alebo dokonca vylúčiť diagnózu. Počas testu treba vypiť roztok s obsahom laktulózy (syntetický disacharid) a následne každých 20 minút dýchať do špeciálneho prístroja, ktorý meria obsah vodíka vo vydychovanom vzduchu. V normálnom prípade laktulózu štiepia iba baktérie prítomné v hrubom čreve, takže asi 120 minút po konzumácii sa dá detekovať uvoľnený vodík. Pokiaľ však tenké črevo zasiahla bakteriálna kontaminácia, plynný vodík možno vo vydychovanom vzduchu zistiť oveľa skôr.
 • Endoskopické vyšetrenia: v niektorých prípadoch môže byť potrebná gastroskopia a/alebo kolonoskopia, najmä pre potreby diferenciálnej diagnostiky, aby sa vylúčili závažnejšie ochorenia.

Ako liečiť SIBO?

V základe treba vedieť, čo predstavuje základnú príčinu vzniknutého stavu a pokiaľ sa dá, treba liečiť aj tú.

Potrebnú terapiu v každom prípade naplánuje lekár individuálne pre konkrétneho pacienta.

Možnosti liečby

 • Zmena a optimalizácia faktorov životného štýlu.

Vo všeobecnosti, rovnako ako pri mnohých iných ochoreniach, predstavuje zdravý životný štýl nevyhnutnú súčasť liečby a udržania zdravia z dlhodobého hľadiska.

Treba piť veľa tekutín, tiež mať pravidelný pohyb, podľa možnosti znížiť stres, a vynechať škodlivé návyky (napr. fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu). Pestrá strava s vysokým obsahom vlákniny, najlepšie päť porcií jedla denne – základ, na ktorý nemožno zabudnúť. Naopak, na zvyk pojedať niečo medzi hlavnými jedlami zase rýchlo treba zabudnúť, aby mal aj črevný trakt čas na „prečistenie a relax“. Existujú preferované diéty (napr. diéta FOODMAP), ktoré môžu byť obzvlášť účinné pri syndróme kontaminovaného čreva. Pokiaľ postihnutý pacient má možnosť, odporúčame poradiť sa s dietológom a spoločne zostaviť diétu, ktorá pomôže pri ťažkostiach a bude dlhodobo udržateľná.

 • Medikamentózna liečba.

Často môžu byť potrebné aj lieky – tie však nikdy nenahrádzajú, len dopĺňajú optimalizáciu faktorov životného štýlu. Liečba baktérií, ktoré sa premnožili v tenkom čreve, môže vyžadovať antibiotickú liečbu. V mnohých prípadoch predstavujú rôzne pre- a probiotiká účinnú pomoc pri obnove normálnej črevnej flóry. Čo sa symptomatickej liečby týka, môže byť potrebné dočasne užívať lieky proti bolesti, spazmolytiká (pri kŕčom) a lieky, ktoré znižujú tvorbu plynov. V prípade ťažkej poruche vstrebávania (malabsorpcia) treba nedostatok vzniknutý v organizme liečiť – hoci aj intravenóznou, infúznou náhradou.

Zhrnutie na záver

V prípade SIBO sa v tenkom čreve množia „nevhodné“ baktérie, inak žijúce najmä v hrubom čreve. Tie môžu spôsobiť množstvo nepríjemných ťažkostí (nadúvanie, bolesti brucha, zápcha, nevoľnosť, nepríjemný pocit plnosti, atď.). ). Dôležitú informáciu predstavuje fakt, že príznaky syndrómu nepodliehajú špecifite, s podobnými ťažkosťami môžu byť spojené aj mnohé závažnejšie ochorenia (napr. zhubný nádor hrubého čreva). Práve preto sa vkaždom prípade odporúča dôkladné gastroenterologické vyšetrenie.

Okrem dôkladnej anamnézy a fyzického vyšetrenia pacienta môže určovanie diagnózy zahŕňať odber krvi, vyšetrenie stolice, zobrazovacie vyšetrenie, laktulózový test a v niektorých prípadoch aj zrkadlové zobrazenie žalúdka/hrubého čreva. Základný pilier liečby predstavuje optimalizácia životného štýlu, nastavenie vhodnej stravy a stravovacích návykov. V mnohých prípadoch vzniká potreba medikamentóznej terapie a aj užívania probiotík a prebiotík (symbiotikum).

Toto ochorenie spôsobuje nepríjemné ťažkosti, no našťastie vo väčšine prípadov ho mžno dobre liečiť. Pri typických ťažkostiach treba v každom prípade čo najskôr navštíviť lekára a začať s potrebnými vyšetreniami a adekvátnou terapiou.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168