Probiotiká, ktoré nám prospievajú

Probiotiká, ktoré nám prospievajú

Keď počujeme slovo baktéria, väčšine ľudí hneď napadne niečo zlé. Má to svoj dôvod, pretože baktérie si všeobecne svoju povesť vyslúžili. Streptococcus pneumoniae, ktorý spôsobuje zápal pľúc, Salmonella, alebo E. coli, sú dobrým príkladom toho, aké škody dokážu niektoré baktérie spôsobiť. Ale ako v mnohých iných prípadoch, ani tu sa neoplatí zovšeobecňovať, pretože nie všetky baktérie sú rovnaké. Existujú baktérie, ktoré disponujú obzvlášť priaznivým účinkom na ľudský organizmus a žijú s ním v symbióze. Tieto baktérie nazývame probiotiká. Medzi organizmy nazývané probiotikami však nezaraďujeme len baktérie. Patria sem aj rôzne druhy húb. Všetky vymenované spolu s niekoľkými vírusmi tvoria ľudský mikrobióm, veľmi rôznorodé spoločenstvo mikroorganizmov žijúcich v ľudskom organizme. Zloženie a rovnováha tohto mikrobiómu sú mimoriadne dôležité pre zdravé fungovanie.

Tieto mikroorganizmy možno nájsť v niekoľkých rôznych častiach tela. Na pokožke a v ústnej dutine môžeme nájsť napríklad druh huby candida albicans. Tá ostáva v malom množstve takmer nepozorovateľná, no pokiaľ sa premnoží, môže spôsobiť vážne problémy. Rôzne bakteriálne kmene žijú rovnako aj v črevách a majú tiež rôzne účinky.

Vplyv týchto mikroorganizmov na celkové fungovanie ľudského tela sa v dnešnej dobe stal už špecifickou oblasťou výskumu v medicíne, preto stojí za to sa zoznámiť s nimi bližšie.

Probiotiká a ich účinky

Vzhľadom na to, že v nás žije široká škála baktérií a mikroorganizmov, ťažko všeobecne hovoriť o ich účinkoch. Tieto baktérie žijú v dokonalej symbióze s človekom, teda vo vzájomne výhodnom vzťahu pre obidve strany. Naše telo – napr. črevo – im poskytuje prostredie pre život, takže zo živín, ktoré človek prijme, môžu dobre prežiť z potravy, ktorú jeme. V skutočnosti ľudské telo pre nich predstavuje niečo ako bývanie zadarmo, mama hotel, kde sa každý deň dostane niečo na stôl.

V reálnom živote to však asi nemusí byť vždy tak, no baktérie nám za túto starostlivosť na oplátku veľmi pomáhajú. Sú natoľko užitočné, že bez nich je zdravie len ťažko predstaviteľné.

Posilnenie imunity

Jedným z kľúčových prvkov zdravia je odolnosť imunitného systému. Človek disponuje prirodzenou imunitou, ale baktérie s prospešnými účinkami ju ešte viac posilňujú. V prípade, že nás trápi nejaké ochorenie, znamená to, že nejaký patogén, napr. „zlé“ baktérie, sa mohli v organizme rozmnožiť v takej miere, že už spôsobovali isté symptómy. „Dobré“ baktérie, nachádzajúce sa v čreve, zabraňujú množeniu vyššie uvedených, okrem iného aj tým, že ich doslova vytláčajú, aby nemali možnosť uviaznuť v čreve.

Rovnako, ako víťazstvo vo vojne sa nemusí nevyhnutne dosiahnuť na bojovom poli, ani imunita nie je výlučne iba funkciou rôznych imunitných buniek, ktoré priamo zabíjajú patogény. V procesoch, ktoré prebiehajú na pozadí, ak chcete, tak v logistike a zásobovaní, preberajú svoj podiel na boji rovnakým spôsobom. Tieto baktérie produkujú rôzne zlúčeniny, potrebné pre tvorbu imunitných buniek, taktiež odoberajú aj spred patogénov. Tie následne “umierajú od hladu”.

Ďalšie zaujímavé informácie o probiotikách

Patogény do organizmu prenikajú relatívne často, no v prípade, že je rovnováha imunitného systému a mikrobiómu ako jeho súčasti, nadmieru dobrá, veľa z toho ani len nepostrehneme, nakoľko imunitný systém svoju prácu vykonáva v tichu. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu naruší rovnováha mikroorganizmov a premnožia sa škodlivé baktérie a patogény, dôsledkom sú príznaky, ktoré sa následne prejavia.

Samozrejme, je ťažké zamerať svoju pozornosť iba na jeden alebo dva bakteriálne kmene, ktoré môžu byť z hľadiska posilnenia imunity užitočné. Napríklad kmeň Lactobacillus johnsonii, vychádzajúc z výsledkov pokusov, stimuláciou vnútornej steny čreva preukázateľne zvyšuje odolnosť organizmu. Iné kmene, ako napr. Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, alebo Lactobacillus reuterii, sa ukázali ako mimoriadne účinné pri liečbe a prevencii vírusových a bakteriálnych infekcií.

Trávenie a probiotiká

Podporujú nielen imunitný systém, ale aj samotné trávenie. Prijatá potrava prechádza črevným traktom, kde sa stretáva s baktériami, ktoré tam prebývajú a ktoré sa taktiež podieľajú na tráviacom procese. Niektoré zložky nami skonzumovanej potravy však my iba ťažko strávime, ak nie vôbec, avšak pre samotné baktérie nie. Tie pomáhajú správnemu rozkladu týchto látok, čo vo veľkej miere prispieva ku kvalite trávenia.

Vláknina je napríklad nestráviteľná iba pre človeka. Črevné baktérie však túto vlákninu fermentujú. Vplyvom tohto procesu vznikajú rôzne ďalšie, aj pre človeka užitočné zlúčeniny. Príkladom je kyselina indolepropiónová, ktorá v rámci experimentov in vitro preukázala vlastnosti dobré pre zachytávanie voľných radikálov.

Ako je to s chudnutím?

Zdravá váha a s ňou úzko súvisiace chudnutie je kľúčovou otázkou nielen z estetického, ale aj zdravotného hľadiska. Možno to znie prekvapivo, ale aj v tomto môžu pomôcť spomínané probiotické baktérie. Napríklad Lactobacillus plantarum je napríklad schopný znížiť tvorbu tuku, regulovať hromadenie brušného tuku a znížiť stukovatenie pečene. To je dôležité v prípade prevencie stukovatenia pečene dôležitý faktor.

Dobrým pomocníkom pri chudnutí môže byť aj ďalší druh baktérie, a to Lactobacillus paracasei. V rámci experimentov vykonaných na deťoch sa pri vyššom podiele Lactobacillus paracasei prejavila obezity v omnoho menšom pomere. Tento druh tiež znižuje ukladanie tuku a môže zohrávať dôležitú úlohu pri zabránení vzniku stukovatenia pečene.

Chudnutie samozrejme nemožno vyriešiť iba probiotickou liečbou, no fakt, že tieto organizmy pomôcť aj v tomto prípade, je pádnym argumentom pre ich užívanie.

Ďalšie účinky

Laktobacily, ktoré obsahuje kefír, dokážu štiepiť laktózu, čiže mliečny cukor, čo u ľudí citlivých na laktózu nie je možné. Keďže laktóza je vďaka práci baktérií prítomná v samotnom kefíre v menšej miere, u osôb trpiacich citlivosťou na laktózu sa nadúvanie prejaví omnoho menej. Okrem týchto vlastností boli u bakteriálnej kultúry kefíru preukázané sľubné výsledky v súvislosti s liečbou zápchy. Konzumácia 500 ml kefíru po dobu 4 týždňov výrazne znížila príznaky zápchy, a to tak, že urýchlila prechod potravy cez tráviaci systém.

Pokiaľ ide o baktérie s prospešnými účinkami, kyslá kapusta predstavuje akúsi zlatú baňu. Taktiež obsahuje Lactobacillus plantarum, ktorý sa počas pokusov preukázal ako účinná ochrana pred infekciou Salmonella.

Kmene Bifidobacterium pomáhajú pri prekonaní hnačke, poskytujú ochranu pred hnačkou spôsobenou rotavírusom, resp. pomáhajú odbúrať laktózu. Druh Bifidobacterium bifidum taktiež dokáže produkovať vitamíny B a K.

Doplnenie probiotík

Vzhľadom na celý rad výhod, za ktoré vďačíme probiotikám, niet pochýb, že treba dbať na správnu rovnováhu mikroorganizmov v našom tele. Narušenie tejto rovnováhy môže byť príčinou mnohých gastrointestinálnych ťažkostí a ďalších nepríjemných symptómov.

I napriek tomu, že človek narodením získava takpovediac sterilný črevný systém, tieto baktérie rýchlo prenikajú do organizmu, kde sa ďalej množia v črevách. Za normálnych okolností im na prežitie postačí potrava, ktorú my skonzumujeme, no v niektorých prípadoch môže byť potrebné ich doplniť.

Čo sa poškodenia črevnej flóry týka, jedným z najtypickejších prípadov je antibiotická kúra. Hoci sú antibiotiká v mnohých prípadoch skutočne nevyhnutné, rovnako ako iné zbrane, nevyberajú si. Okrem škodlivých baktérií a patogénov totiž zabíjajú aj mikroorganizmy s prospešnými účinkami. Takto sa môže stať, že liečba jedného ochorenia často vedie k vzniku ďalšieho. Pri takejto liečbe je bežná aj hnačka. Nakoľko je pri poškodení črevnej flóry rovnováha baktérií nedostatočná, je takmer zaručené, že sa vyvinú nejaké ťažkosti postihujúce tráviaci systém. V takom prípade treba vždy dbať na to, aby bol poškodený mikrobióm čo najskôr napravený.

Ako na to?

Na jednej strane to znamená, že treba dodržiavať všeobecne zdravú stravu, bohatú na vlákninu a zeleninu. Živiny získané z nich pomáhajú baktériám opäť sa množiť, čoho dôsledkom je obnova rovnováhy v črevách. Okrem toho treba v rámci malej pomoci jesť prírodné, probiotické potraviny. Tie totiž obsahujú potrebné baktérie. Kefír, kimchi, alebo vyššie spomenutá kyslá kapusta môžu byť mimoriadne užitočné v prípade, ak sa snažíme o doplnenie prospešných baktérií.

Pokiaľ tieto pokrmy nepatria práve medzi naše obľúbené, využite možnosť siahnuť po doplnkoch výživy. Tie predstavujú rýchle a pohodlné riešenie. V prípade ich užívania sa však oplatí v každom prípade informovať, resp. vyhľadať lekársku pomoc. Existujú totiž rôzne bakteriálne kmene, ktoré samozrejme majú rôzne účinky. Práve preto sa neoplatí ich užívať a kombinovať s nerozvážnosťou. Zároveň však treba zdôrazniť, že probiotikami sa naozaj nedá predávkovať a nesú so sebou skutočne veľmi malé riziko. Aj keď na preskúmanie ich presného mechanizmu účinku potrebujú vedci ešte mnoho výskumov, na základe doterajších výsledkov majú širokú škálu pozitívnych účinkov na ľudský organizmus rôznymi spôsobmi.

Záver

Napriek tomu existujú prípady, kedy lekári vyslovene neodporúčajú užívať probiotiká. Medzi také možno zaradiť ochorenia, akými sú AIDS (infekcia HIV), leukémia, alebo chemoterapeutickú, či inú imunosupresívnu liečbu. Netreba zabúdať ani na to, že v prípade probiotík ide vlastne o baktérie, ktoré majú svoje miesto v čreve. V prípade týchto ochorení môžu baktérie spôsobiť aj vážnu infekciu, preto si treba vždy vyžiadať si radu odborného lekára.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4006993/ 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-57615-5 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723656/